ul. Kościelna 1,
64-020 Czempiń

+48 (61) 28 26 573

|
Administrator

Plan czuwania modlitewnego w sobotę 21 września 2019:

11.00.-12.00.Ministranci, Dzieci, Młodzież

12.00.-13.00 Żywy Różaniec

13.00.-14.00. Rada Duszpasterska, Rada Ekonomiczna, Akcja Katolicka, Szafarze

14.00.-15.00. Wspólnota”Światło Ewangelii”

|
Administrator

NAWIEDZENIE KOPII
FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Z CUDOWNEJ GROTY OBJAWIEŃ NA GARGANO

 

 

 

Drodzy Parafianie!

Już w najbliższym czasie staniemy się świadkami nawiedzenia naszej Parafii przez św. Michała Archanioła w kopii cudownej figury z Gargano. Sanktuarium w Monte Sant’ Angelo jest najstarszym sanktuarium św. Michała Archanioła w Europie Zachodniej, którego kult sięga V wieku. To niezwykłe miejsce nawiedził św. Franciszek z Asyżu, św. Ojciec Pio, św. Jan Paweł II. Przybywali tam królowie i cesarze, święci i grzesznicy. W tym sanktuarium szukali pomocy i wsparcia Księcia Wojsk Anielskich. Do „Niebiańskiej Bazyliki” na Górze Gargano przybywa dziś co roku ponad dwa miliony pielgrzymów z całego świata.

Św. Michał w Piśmie Świętym wymieniany jest pięć razy. W najbardziej wymowny sposób czyni to autor Apokalipsy św. Jana Apostoł: „I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony na ziemię, a z nim zostali strąceni jego aniołowie” (Ap 12, 7-9). Po zwycięstwie nad zbuntowanymi duchami św. Michał Archanioł został wodzem zastępów niebieskich. Jest on duchem czystym, oddanym bez reszty Stwórcy, wielbicielem Matki Boga. Bł. Ks. Bronisław Markiewicz mawiał, że po Matce Bożej św. Michał największy jest w niebie. Doznaje on wielkiej radości z wypełnienia woli Bożej i pomaga ludziom w ich uszczęśliwianiu. W Starym Testamencie św. Michał uznawany jest szczególnym opiekunem narodu wybranego. W Nowym Testamencie św. Michał kontynuuje te rolę obrońcy jako Patron i Anioł Stróż Kościoła. Przychodzi z pomocą wiernym w najtrudniejszych dla nich chwilach.

Pierwsze znane święto ku czci świętego Michała Archanioła sięga połowy czwartego wieku. Obchodzono je 8 maja właśnie na Monte Sant’ Angelo na półwyspie Gargano we Włoszech. Papież Bonifacy I w V wieku poświęcił św. Michałowi bazylikę w Rzymie i nakazał corocznie, dnia 29 września obchodzić rocznicę tego faktu. Święto rozciągnięto na Kościół powszechny i do dziś je obchodzimy. Świętego Michała obrały sobie za szczególnego patrona Niemcy, Austria i Francja. Ruś zasłaniająca Kościół przed niewiernymi ze Wschodu, obrała go sobie za szczególnego opiekuna. W Ameryce północnej kult świętego Michała wyraża się między innymi przez budowanie licznych kościołów ku jego czci, a także nadawanie przy chrzcie imion Michał i Michalina.

W Polsce kult św. Michała Archanioła zawsze był bardzo żywy. Rycerstwo polskie doznawało cudownej pomocy św. Michała w walkach z niewiernymi. Powstawały bractwa i cechy rzemieślników pod jego wezwaniem, budowano także ku jego czci kościoły i kapliczki, poświęcano mu instytucje kościelne i świeckie. Znane są przysłowia ludowe związane z imieniem lub świętem św. Michała Archanioła: „Gdy noc jasna na Michała, to nastąpi zima trwała”; „Na Michała łowcy chwała”; „Jaki Michał, taka wiosna”.

Z niepokojami o stan naszego życia duchowego, o przyszłość naszej Ojczyzny, o wartości, powinniśmy stanąć z ufnością przed św. Michałem Archaniołem. Wpatrując się w niezwykły wizerunek św. Michała Archanioła, chcemy uświadomić sobie na nowo, że dobro jest mocniejsze od zła, że prawda ostatecznie zwycięży, bo o tym przypomina ten niezwykły posłaniec z nieba. On pomaga każdemu człowiekowi przezwyciężyć wszelkie podstępne działania szatana.

Oto zbliża się doskonała okazja, bo św. Michał Archanioł w świętym znaku nawiedzenia przybędzie do naszej rodziny parafialnej. Swoją opieką obejmie wszystkich: świętych i grzeszników. Każdego chce poprowadzić do wolności, do której prowadzi nas Chrystus.

Przyjdź więc na to wyjątkowe spotkanie ze św. Michałem Archaniołem. Może sam potrzebujesz Jego pomocy, a może ktoś z Twojej rodziny, zniewolony złem, trwający w grzechach i nałogach. Twoja obecność może przemienić Twoje serce i życie Twoich bliskich. Nie zmarnuj więc tego czasu.

 

Ksiądz Proboszcz

|
Administrator

Program Odpustu ku czci MB Pocieszenia w Starych Oborzyskach

Piątek 30.08.2019

16.00  Rozpoczęcie uroczystości odpustowych. Odsłonięcie obrazu. Msza św. z kazaniem 
błogosławieństwem dla rolników i działkowców

18.00  Msza św. z kazaniem. Procesja żałobna i modlitwy za zmarłych Księży parafii i dekanatu,
za zmarłych Parafian i Pielgrzymów i zmarłych od ostatniego Odpustu

20.00  Różaniec w intencji Parafian, Apel Jasnogórski i zasłonięcie obrazu

 Sobota 31.08.2019

 8.00    Msza św. z kazaniem
10.00  Msza św. z kazaniem i błogosławieństwem dla chorych i osób starszych
16.00  Msza św. z kazaniem i błogosławieństwo małych dzieci, szczególnie urodzonych od ostatniego Odpustu
18.00  Msza św. Pielgrzymów z Bonikowa  oraz poświęcenie pojazdów

20.00 KONCERT zespołu instrumentalno-wokalnego
21.00  Pasterka Maryjna z kazaniem i procesją z obrazem Matki Bożej

 Niedziela 01.09.2019

6.00   Odsłonięcie obrazu i Msza św. z kazaniem
7.30   Msza św. z kazaniem
9.00   Msza św. Pielgrzymów z Kościana
10.30 Msza św. Pielgrzymów z Czempinia  - wyjście Pieszych Pielgrzymów o 7:55
12.00 SUMA -  z kazaniem i procesją   ks. Marcin Janecki - Dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej

Kazania głosi ks. Dariusz Dąbrowski Cor -  Księża Filipini Gostyń

Spowiedź święta

w piątek  - w godz. 9.00-10.00, 16.30-17.30

w sobotę   w godz. 16.00-17.30, 20.30-21.00

Na uroczystości odpustowe wszystkich Drogich Parafian, Gości i Pielgrzymów - 
czcicieli Matki Bożej Pocieszenia 
bardzo serdecznie zapraszam
ks. Wojciech Słomiński

 
|
Krzysztof

Drogi Księże Andrzeju!

Mija 10 lat, gdy z woli Opatrzności objąłeś funkcję proboszcza naszej parafii.

Dziękujemy Ci za ten czas - za wszelkie dobro, za modlitwy, msze św, i posługę w konfesjonale.

Dziękujemy Ci za Twoją służbę. Powierzamy Cię opiece Matki Najświętszej i św. Michała Archanioła, abyś mógł

w zdrowiu być z nami i dla nas jeszcze długie lata.

Szczęść Boże!

|
Administrator

Dn. 24 maja 2019 r. Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła decyzję Ojca Świętego Franciszka o mianowaniu ks. Szymona Stułkowskiego, rektora Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej i przydzieleniu mu stolicy tytularnej Tabalta. Sakrę przyjmie w Zesłanie Ducha Świętego 9 czerwca o godz. 15 w katedrze poznańskiej.   

Uroczyste Błogosławieństwo

Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską.

Ciekawe strony