Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Wykaz dokumentów potrzebnych do udzielenia sakramentu:

  • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu
  • dowody osobiste
  • ostatnie świadectwo katechizacji
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne, zw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny


Narzeczeni zgłaszają się w Biurze Parafialnym przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym zawarciem sakramentu małżeństwa z w/w dokumentami. Dokument z USC nie może być starszy niż 6 miesięcy (czas ważności liczy się od dnia wystawienia do dnia ślubu)