Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Kazimierza Kaczora

Reginę, Franciszka Grybczyńskich

Stefana, Józefa, Kazimierza Bartlakowskich

Teofilę Lorenz

Irenę, Barbarę, Hieronima Furdal

Przemysława Siąkowskiego

Stanisławę, Tomasza Drgas

Wandę, Juliana Beszterda

Agnieszkę, Jakuba, Jana Hajder

Mirosławę Derdoń

Stefana, Józefę, Kazimierza Bartlakowskich

Władysławę, Jana Bartkowiaków

Krzysztofa Bartkowiaka

Irenę, Zygmunta Jóźwiaków, Barbarę, Hieronima Furdal

Zmarłych z rodziny Józefowiczów

Janinę Simińską

Marię, Zygmunta Musiał

Leokadię, Mariana Rozmiarek

Elżbietę, Stanisława Rozmiarek

Zygmunta Rozmiarek

Henrykę Glazińską

Stanisława, Kazimierza, Marcina Kornatowskich

Mariannę Leciej

Franciszka, Wiesława Wieczorek

Pelagię, Antoniego Demuth

Salomea, Czesława Frąckowiaków

Sabinę Gąsiorowską

Stanisława Swojaka

Kazimierę, Czesława Korbików

Macieja Augustyniaka

Łucję, Juliana Justkowiaków

Jadwigę, Michała Augustyniaków i wszystkich zmarłych z obu rodzin

Stanisława, Franciszka, Adama Odważnych

Helenę, Stefana Maćkowskich

Bronisławę, Wojciecha, Eugeniusza Jankowiaków

Tadeusza Michora

Ludwika, Józefę Bartkowiak

Jana, Józefę Swojak

Alojzego Kosmacz

Ludwika, Walentynę, Eugeniusza Włodarczaków

Agnieszkę Skrzypek

Józefa Buszkę

Martę Borecką

Michała, Stanisławę Ratajczaków

Romana Grabianowskiego

Helenę, Antoniego Terzyk

Leonardę, Ludwika Stodolnik

Annę Zasadzką i zmarłych z rodziny

Genowefę, Władysława Idziak

Genowefę, Zygmunta, Jarosława Maćkowiaków

Jakuba, Mariannę, Stanisławę Bugajewskich

Jana, Marię Jędroszkowiaków

Stanisława Zabłockiego

Agnieszkę Klepadło

Zdzisława Lochyńskiego

Bronisławę, Agnieszkę, Wacława, Józefa Pawłowskich

Weronikę, Ireneusza Bautę

Cecylię, Franciszka, Zenona Maszczyków

Wiktorię,Ignacego Chwierotów i zmarłych z rodziny

Irenę, Edmunda Lewandowskich

Bolesława Popowicza i zmarłych z rodziny

Marię, Teofila Cichockich

Anielę, Leona Ludwiczak

Zbigniewa Sierszyńskiego

Józefa, Kazimierę Kosz

Kazimierza Kosz

Zmarłych z rodziny Niemytów, Zawadzkich, Koziańskich, Bochyńskich, Matyjewskich, Lewandowskich, Kramerów, Żelaznych

Rozalię,Teodora, Andrzeja Wiśniewskich