Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

                  INTENCJE  MSZALNE      27II - 4 III 2023

PONIEDZIAŁEK   27 II 2023

8.00. W 21 r. śm. Zygmunta Musiał oraz Teodora Musiał, Marię, Ludwika,
          Władysława, Petronellę, Franciszka Iwańskich

18.00. Za śp. Zofię Furowicz o łaskę zbawienia – int. od męża i najbliższej rodziny
            w rocznicę śmierci

 

WTOREK  28 II 2023                                                          

8.00. Za śp. Jadwigę i Antoniego Krawczyk

18.00. W 2 r. śm. syna Tymoteusza Ceglarka

18.00. Za śp. Czesława Nowackiego w 5 r. śm., Antoninę, Stanisława, Antoninę
           zm. z rodz. Nowackich

 

ŚRODA  1 III 2023

8.00. Za zmarłych rodziców śp. Kazimierę i Władysława Bręczewskich, Łucję,
          Franciszka Sania o łaskę nieba i radość życia wiecznego

17.45. Nowenna do Matki Bożej Pocieszenia

18.00. Za śp. Rodziców Helenę w 25 r. śm. i Jana Modrowskich oraz zm. z rodz.
            Szemis, Biedunkiewicz i Modrowskich

 

         CZWARTEK  2 III 2023

8.00. Za śp. Zofię w r. śm.

17.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań

18.00. Za śp. Teresę w 3 r. śm. i Leona Nowackich, Halinę, Leona Walenciak

18.00. Za śp. Feliksa, Agnieszkę Pawłowskich, Katarzynę Wojciechowską, Józefa
            Paluszak

 

          PIĄTEK  3 III 2023

8.00. W int. chorych i starszych Parafian

17.45. Koronka do Bożego Miłosierdzia

18.00. Za śp. Kazimierę z ok. imienin, Józefa, Bronisławę Marciniak, Tomasza,
        Pelagię Buchert

18.00. Za śp. Kazimirę z ok. imienin, Stefana, Mirosława Wojtkowiaków, zm. z rodziny Wojtkowiaków, Wiśniewskich i Woźniaków oraz za śp. Staniaława Litkowskiego – int. od Anny Wojtkowiak

 

SOBOTA  4 III 2023 ŚW. Kazimierza Królewicza

8.00. Msza św. wotywna ku czci Niepokalanego Serca Maryi wynagradzająca
          Niepokalanemu Sercu Maryi

16.00. Msza św. z udzieleniem sakramentu chrztu: Mikołaj i Kuba

17.20. Różaniec za polecanych w Zaduszkach rocznych

18.00. Za Zmarłych polecanych w Zaduszkach rocznych

18.00. Msza św. zbiorowa za Zmarłych – w ich intencji w Domu Księży Emerytów w Poznaniu dodatkowo odprawionych zostanie  13 Mszy św.

 1. Za śp. Karola Nowackiego – int. od Agnieszki, Kasi i Karoliny z rodzinami
 2. Za śp. Kazimierza Wierzbińskiego i Jana Wojna – int. od żony Danuty
 3. Za śp. Marię Bartkowiak – int. od sióstr Kazi i Krysi z rodzinami
 4. Za śp. Stefana Czaja – int. od rodz. Szymańskich
 5. Za śp. Krzysztofa Tomaszewskiego w r. śm.
 6. Za śp. Władysławę Lewandowską – int. od syna Henryka z rodz.
 7. Za śp. Zofię Majchrzak – int. od VI Róży Matek
 8. Za śp. Eugeniusza Maćkowiaka – int. od rodz. Bednarek
 9. Za śp. Bogusława Głąbika – int. od mieszkańców wsi Nowe Tarnowo
 10. Za śp.  Piotra Wieczorka w 19 r. śm.
 11. Za śp. Władysławę Mroczek – int. od siostrzenicy Danuty i siostrzeńca Jurka z rodzinami
 12. Za śp. Izabelę Dokrzewską – int. od ojca Joli i córki chrzestnej Klaudii
 13. Za śp. Mariana Jankowskiego, Franciszka Brygiera, Weronikę, Franciszka Nowaków, Marię, Stanisława Jankowskich
 14. Za śp. Różę Naskręt w 1 r. śm. – int. od męża z synem
 15. Za śp. Zbigniewa Mikołajczyka – int. od Jana i Eweliny z rodz. ze Słupska
 16. Za śp. Anielę Raszewską – int. od Grażyny i Romana z rodzinami
 17. Za śp. dyrektora Czesława Staniszczaka, koleżankę Elżbietę Turkowiak i kolegę Mieczysława Krauze – int. od sekcji Emerytów i Rencistów Z.N.P. w Czempiniu
 18. Za śp. Bożenę Grześkowiak – int. od syna Andrzeja z żoną
 19. Za śp. Romana Miałkowskiego – int. od brata Artura z żoną i dziećmi oraz za zmarłych rodziców i brata Zbyszka
 20. Za śp. Tadeusza Bręczewskiego – int. od siostry Teresy z mężem
 21. Za śp. Irenę Zastrożną – int. od Danuty
 22. Za zmarłych rodziców śp. Monikę i Bronisława Kriger i zm. z rodz. Krigerów i Haremzów
 23. Za śp. Andrzeja Witkowskiego w 2 r. śm. i zm. z rodz. Witkowskich
 24. Za śp.Stanisławę Sroka w 1 r. śm., Mariana Sroka – int. od córek z rodzinami
 25. Za śp. Kazimierza Zborowskiego z ok. imienin oraz zm. z rodz.
 26. Za śp. Marię Pawlak – int. od rodz. Krystkowiaków z Czempinia
 27. Za śp. Zofię Włodarczak – int. od rodz. Przebierałów

 

 

  2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU   5 III 2023

8.00. Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej za otrzymane łaski i z prośbą
         o dalsze zdrowie i opiekę, dary Ducha Św. i Boże błogosławieństwo w rodzinie

10.00. W dniu 71 urodzin i imienin, z podziękowaniem Panu Bogu w Trójcy Jedynemu, za przeżyte lata, rodzinę, spotkanych ludzi i powołanie do służby ołtarza, oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa, z prośbą o dalsze prowadzenie i Boże Błogosławieństwo

10.00. Za śp. Tadeusza Popiół w 13 r. śm. i zm. z rodz.

11.30. Za śp. Wojciecha Michalskiego – int. od chrześniaczki Agnieszki z Siewierza

15.45. Za śp. Mateusza, Kazimierza Jędrzejewskich i zm. z rodz.

Borowo 8.45. Za śp. Walerię i Stefana Janowskich oraz Jana Duszyńskiego