ul. Kościelna 1,
64-020 Czempiń

+48 (61) 28 26 573

|
Krzysztof

Drogi Księże Czesławie!

Parę dni temu obchodziliśmy pierwszą rocznicę święceń kapłańskich ks. Marcina oraz 27 rocznicę święceń ks. proboszcza Andrzeja. Teraz, 27 maja obchodzimy 56 rocznicę Twoich święceń kapłańskich. Po pięknym czasie, kiedy to pełniłeś funkcję dziekana dekanatu kościańskiego, przybyłeś do nas - do czempińskiej parafii.
Pragniemy Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim potrzebnego zdrowia i sił na dalsza posługę duszpasterską wśród nas, opieki Matki Bożej, patrona Świętego Michała Archanioła. Wierzymy, że czujesz się tutaj jak w domu. Pamiętamy o Tobie zawsze w naszych modlitwach.
Szczęść Boże!
 
 
|
Krzysztof

Czcigodny Księże Proboszczu, Drogi Księdzu Marcinie,

Maj od zawsze był miesiącem kiedy to w naszej archidiecezji wyświęcani są nowi kapłani. Głosiciele Słowa Bożego kierowani są potem do poszczególnych parafii. Tak się stało, że dokładnie rok temu, kiedy to ogłaszano nowych kapłanów, Ciebie, księże Marcinie powołanie przywiodło na czempińską ziemię. 26 maja minie natomiast 27 lat, o kiedy posługę kapłańską pełni ksiądz proboszcz Andrzej Wojciechowski.

Z tego miejsca, naszym duszpasterzom pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Boskiej oraz patrona Świętego Michała Archanioła. Aby ten czas kapłaństwa owocował kolejnymi łaskami płynącymi za pośrednictwem naszej modlitwy.

|
Krzysztof

Drogi Księże Czesławie !

Z okazji 80-tych urodzin pragniemy Drogiemu Jubilatowi złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech Bóg błogosławi i strzeże, niech obdarza Cię wszelkimi łaskami. Polecamy Cię opiece Matki Najświętszej, która wszystko rozumie i sercem ogarnia każdego z nas a DZIŚ szczególnie Ciebie!

Życzymy zdrowia, abyś w służbie Bogu i ludziom pozostał wśród nas, parafian czempińskich, przez długie lata.

Niech Święty Michał Archanioł i Święty Patron czuwają nad Tobą!

PLURIMOS ĄNNOS!!!

|
Krzysztof

 

Trudno jest pogodzić się ze śmiercią, tym bardziej, jeśli przychodzi tak niespodziewanie. Jako chrześcijanie wierzymy jednak, że śmieć nie jest końcem, lecz początkiem nowego życia w Chrystusie. Mimo, że Łukasz nie wystąpi już z nami w służbie Ołtarza, to będziemy pamiętać o Nim, całej życzliwości, którą nas obdarzał i liturgicznym doświadczeniu, którym się z nami dzielił. Mamy nadzieję, że będzie spoglądał z góry na naszą ministrancką wspólnotę.

Pogrążonej w żałobie rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje i pamiętamy o Łukaszu w modlitwie.

Ministranci Parafii p.w. Świętego Michała Archanioła w Czempiniu.

 

|
Krzysztof

 

„Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8.12)

 

Czcigodni Kapłani!

Na drodze Waszego Kapłaństwa kroczycie za Tym, który jest Światłością, za Chrystusem.

Niech jasność i blask, które są Waszym udziałem rozświetlają nam wszystkim ciemne i trudne ścieżki życia.

Życzymy, abyście wpatrzeni w Światło potrafili każdego dnia wciąż na nowo zachwycać się tajemnicą powołania.

Niech Pan błogosławi i Matka Najświętsza obdarza łaskami.

Szczęść Boże!

 

|
Krzysztof
Drodzy Parafianie,
 
Kolejne święta Wielkiej Nocy przyjdzie nam przeżyć w bardzo trudnym okresie. Z tego miejsca pragniemy poinformować, że w kościele obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa maseczką oraz dezynfekcja rąk na wejściu do kościoła. Na mocy obowiązujących obostrzeń w naszym kościele może przebywać maksymalnie 37 osób (nie wliczając w to tylko niezbędnej służby liturgicznej) z zachowaniem odstępu między wszystkimi osobami wynoszącym 2m. Bardzo prosimy z tego miejsca o przestrzeganie obowiązujących przepisów i dostosowanie się do panujących reguł.
 
Na zewnątrz kościoła, jeśli warunki na to pozwolą będą dostępne krzesła oraz ławki, gdzie również prosimy zachowywać reżim sanitarny.
 
Przypominamy, że cała uroczystość Triduum Paschalnego jest transmitowana bezpośrednio z naszego kościoła na stronie parafialnej w zakładce "Na żywo" (lub panel boczny).
 

|
Administrator

APEL
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
O PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO
PODCZAS UROCZYSTOŚCI RELIGIJNYCH

Obchody Wielkiego Tygodnia, kończące się Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego, to – dla nas katolików i innych chrześcijan na całym świecie – najważniejsze święta. Kolejny już raz będziemy obchodzić je w okolicznościach pandemii.

W tym niełatwym czasie obejmujemy naszą myślą wszystkich chorych, ich rodziny oraz osoby, które poświęcają się służbie najbardziej potrzebującym. Wspominamy też tych, którzy odeszli do wieczności, zawierzając ich życie Miłosiernemu Bogu.

W związku z rosnącą liczbą zachorowań mając na uwadze zdrowie i życie Polaków – zwracam się z gorącym apelem do kapłanów i wiernych świeckich o skrupulatne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas celebracji liturgicznych.

Apeluję do wszystkich o przestrzeganie aktualnego limitu uczestników zgromadzeń religijnych, o zachowywanie dystansu społecznego, zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję dłoni i respektowanie zasad higieny w obiektach sakralnych.

Osoby, które nie będą mogły osobiście uczestniczyć w celebracjach, proszę, aby łączyły się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez modlitwę domową i transmisje medialne. Wprawdzie biskupi udzielili dyspensy od obowiązku udziału we Mszy św., jednakże trzeba pamiętać, że transmisje nigdy nie zastąpią pełnego uczestnictwa w Eucharystii i przyjmowania sakramentów: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,54).

Pozostawienie otwartych kościołów jest rzeczą niezwykle ważną, bo człowiek jest nie tylko ciałem, ale także duszą, a modlitwa – zwłaszcza w momentach doświadczeń i trudów – jest naszym umocnieniem na drodze do zbawienia.

Wierzę, że dzięki odpowiedzialnej i solidarnej trosce nas wszystkich, przeżyjemy nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego pełni ufności i nadziei.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 25 marca 2021 roku

Uroczyste Błogosławieństwo

Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską.

Ciekawe strony