Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Jana Filipowiaka

Zmarłych z rodziny Filipowiaków i Wawrzyniaków

Józefa, Janinę Marciniaków

Mariannę, Stanisława Zaczyków zmarłych z rodziny

Walerię, Ludwika Stachowskich

Henryka Stachowskiego

Stanisława Zaczyka

Zmarłych z rodziny Chudzińskich, Jurgów, Matysiaków, Płotkowiaków, Wojna

Zbigniewa Sierszyńskiego

Franciszkę, Franciszka Grzybowskich

Annę, Józefa Owsiannych

Józefa Majchrzaka i zmarłych z rodziny Majchrzaków

Marię Białek

Zmarłych z rodziny Matuszczaków, Kupińskich, Krychowskich i Kędzierskich

Czesławę, Stefana Prałat

Krystynę, Bolesława Samol

Hieronima Bajera

Piotra Zysnarskiego

Annę, Jana Stankowiaków

Tadeusza, Helenę, Franciszka Prałatów

Józefa, Zofię, Czesława Antczaków

Wandę, Stanisława Owsiannych

Walentynę, Jana Plewa

Cecylię, Franciszka, Zenona Maszczyków

Wiktorię, Ignacego Chwierotów i zmarłych z rodziny

Jadwigę, Czesława Adamczaków

Mieczysławę, Franciszka Łukasików i zmarłych z rodziny

Tomasza Kiełbasiewicza

Witolda, Alojzego Stankowiaków

Kazimierę Jankowską

Mariannę, Jana Figas

Stanisławę, Piotra Skrzypczaków

Elżbietę Mikołajczyk

Anielę, Józefa Heigelmann

Helenę, Jerzego Gurtler

oraz wszystkich Zmarłych z rodziny

Annę, Józefa Zandeckich

Antona Hydliczka

Lucynę Witkowską

Franciszka, Władysławę Wyzuj i zmarłych z rodziny

Irenę i Zdzisława Jabkowskich

Stanisławę, Władysława Sławińskich i zmarłych z rodziny

Małgorzatę Skorczyk

Czesława Nowickiego

Annę, Jana Adamczaków

Danutę Bartkowiak

Władysławę Grzegorczyk

Danielę, Edmunda Klarzyńskich

Wandę, Józefa Legieniów

Alfreda Wójcika

Kazimierza Tylińskiego

Jadwigę, Kazimierza Tylińskich

Zenona Bartkowiaka

Zmarłych z rodziny Tylińskich i Bartkowiaków

Katarzynę, Czesława Dulat

Marię, Stanisława Ochockich

Joannę, Feliksa, Urszulę, Wojciecha, Kazimierza Wolnych

Włodzimierza Skórskiego

Urszulę, Marię, Władysława Kosmacz

Stanisławę, Jana Żak

Helenę, Jana Modrowskich

Zmarłych z rodziny Biedunkiewicz, Szemis

Zbigniewa Starczewskiego i jego rodziców

Zmarłych z rodziny Wojciechowskich, Chęcików, Wagnerów, Napieralskich, Ziółków, Kubickich i Modrowskich