Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Marię, Stanisława Kaczmarków

Stanisławę, Antoniego Marciniaków i zmarłych z rodziny

Stanisława, Sławomira, Piotra Zbąskich

Pelagię Bączyk

Helenę, Bogumiła Iks

Grażynę Ratajczak

Wojciecha Piotrowskiego

Zmarłych z rodziny Piotrowskich, Rudawskich Pogorzelskich

Feliksa Kasprzaka

Macieja Augustyniaka

Łucję, Juliana Justkowiaków

Jadwigę, Michała Augustyniaków i zmarłych z rodziny

Leona, Józefę Włodarczaków

Jerzego Deferda

Jacka Urbana

Zmarłych z rodziny Włodarczaków i Kałków

Janinę Płocieniak

Zmarłych z rodziny Płocieniaków, Grygierów

ks. Władysława Simińskiego

Zofię, Eugeniusza, Jerzego Andrzejewskich

Irenę, Alojzego Maślaków

Cecylię, Edmunda Szłapczyńskich

Franciszkę Piotrowską

Zmarłych z rodziny Piotrowskich, Antkowiaków i Walkowiaków

Zygmunta Krzyżostaniaka

Gertrudę, Michała Marciniaków

Teresę, Tadeusza Marciniaków

Zbigniewa Miałkowskiego

Zmarłych z rodziny Miałkowskich i Ratajczaków

Zdzisława Dziamskiego

Władysława Patyka

Marię, Mieczysława Szłapczyńskich i zmarłych z rodziny

Annę, Stanisława, Mariana Adamczyków

Helenę, Joannę, Marię, Stanisława Sadowskich

Sabinę, Bernarda Dziwak i zmarłych z rodziny

Stanisława Hirowskiego i zmarłych z rodziny

Stefana Bartlakowskiego

Józefę, Kazimierza Bartlakowskich

Teofilę Lorenz

Barbarę, Hieronima Furdal

Przemysława Siąkowskiego

Stanisławę, Tomasza Drgas

Wandę, Juliana Beszterda

Agnieszkę, Jakuba, Jana Hajder

Mirosławę Derdoń

Michała Kasprzaka

Janinę, Sylwestra Łęckich

Annę, Jana, Antoniego Przybylskich

Zmarłych z rodziny Sosnowskich i Wiśniewskich

Kazimierza Gulika

Teresę, Jana Pawlickich

Kazimierę, Czesława Korbików

Stanisława Swojaka

Justynę Kowalczak

Zenona, Bronisławę, Czesława Kowalczaków

Zmarłych z rodziny Kowalczaków, Larków

Janinę Urbaniak

Annę Dzikowską

Zofię, Aleksandra, Tadeusza, Wojciecha Kaźmierczaków

Zmarłych z rodziny Dolatów

Stefana, Józefę, Kazimierza Bartlakowskich

Władysławę, Jana Bartkowiaków

Krzysztofa Bartkowiaka

Irenę, Zygmunta Jóźwiaków

Teofilę Lorenz