Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Stanisławę, Feliksa Jabłeckich

Stefanię, Edwarda Hajder

Franciszkę, Wojciecha Stelmaszyków

Wojciecha Odważnego

Halinę Skrobała

Zbigniewa Sommerfeld

Andrzeja Bączkowskiego

Kazimierza Sulejewskiego

Kazimierza, Mariannę Sulejewskich

Annę, Stefana Siejak

Krystynę, Franciszka Urban

Marię Szałek

Zenona Szmania

Helenę, Stanisława Zabłockich

Hannę Michałowską

Rozalię, Reginę, Franciszka Wichłaczów

Jerzego Ratajczaka

Pawła Sajewicza

Zmarłych z rodziny Ratajczaków i Łukowiaków

Aleksandrę, Mariana, Władysława, Natalię, Leokadię Pasternak

Stanisławę Woźną

Zmarłych z rodziny Woźnych, Migdałków i Ustasiaków

Helenę, Stanisława Krauze

Teresę Mroczek

Zofię, Wacława Brzozowskich

Zmarłych z rodziny Chumskich, Chudziaków i Przybylskich

Leszka Włodarczaka

Andrzeja Humskiego

Jadwigę, Piotra Świerzewskich

Henryka, Marię, Antoniego Koniecznych

Walentynę, Ludwika Ratajczaków

Mariannę, Edmunda Wachowiaków

Pelagię, Sylwestra Napierałów

Antoniego, Jadwigę Krawczyków

Łucję, Bogumiła Nowaczyków

Grażynę Ratajczak

Mariana Plenzler i zmarłych z rodziny

Stanisława Andrzejewskiego

Piotra, Joannę, Władysława Wnęk

Marię, Szczepana Waligóra i zmarłych z tych rodzin

Leona, Irenę, Romana, Mariana Mikołajczaków

Urszulę, Henryka Stachowskich i zmarłych z tych rodzin

Irenę, Edwarda Dąbrowskich

Stefana Brzeziewskiego

Władysława Kaźmierczaka

Mariannę Ustasiak

Mariolę Fajfer zmarłych z rodziny Poprawków

Genowefę, Remigiusza, Joannę, Wacława Cacha

Władysławę, Kazimierza Mroczków

Mariannę, Jacka Wojciechowskich

Renatę Leśniarek

Jana Jaworskiego

Helenę, Stanisława Skałeckich

Annę, Zygmunta, Jerzego Korbik

Władysławę, Stanisława, Romualda Chraplak

Teresę, Władysława Szczeszek

Jana Grypczyńskiego

Zmarłych z rodziny Grypczyńskich i Kaczorów

Jana, Zofię, Antoniego Lewickich

Zygmunta Śmigielskiego

Jadwigę, Józefa Wróbel

Helenę, Marię, Władysława Cichockich

Marię, Czesława Mocek zmarłych z rodziny Kubiaków

Zdzisława Glapiaka

Mariannę, Stanisława Wojciechowskich