Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Tadeusza Grzybowskiego

Bronisława Skórę

Wandę, Wacława Serba

Marka Zagierskiego

Halinę Białkowską

Małgorzatę Czubała

Janinę Fiszer

Monikę Wojciechowską

Mariusza Nowakowskiego

Barbarę Szułczyńskiego

Jana, Sabinę, Jerzego, Eugeniusza Gibas

Sławomira, Jerzego Pawlickich

Julię, Sylwestra Jurgów

Mariannę, Andrzeja Pawlickich

Krystynę, Jerzego Tomiaków

Cecylię, Leona Kaczmarków

Jadwigę, Stefana, Romana Szymczaków

Sylwię Maciejewską

Krystiana Pawłowicza

Krzysztofa Nowaka

Czesława Beszterdę

Stanisławę, Antoniego Beszterdę

Stanisławę, Floriana Sobolewskich i zmarłych z tych rodzin

Józefa Marciniaka

Stanisławę Jakubowską

Czesławę, Wincentego, Henryka Wojciechowskich

Jadwigę, Zygmunta Donaj

Pelagię, Antoniego Grzybowskich

Krzysztofa Kaźmierczaka

zmarłych z rodziny Kaźmierczaków i Wojciechowskich

Annę, Franciszka Stankowiaków

Agnieszkę, Stanisława Szymczaków

Wacława Sulejewskiego

Ewę Płatek

Zmarłych z rodziny Sulejewskich i Przybylskich

Bronisławę, Agnieszkę, Wacława, Józefa Pawłowskich

Weronikę, Ireneusza Bautę

Stefanię, Józefa, Jerzego Jessa

Eugeniusza Cichockiego

Joannę, Feliksa, Kazimierza Wolnych

Przemysława Chudzińskiego

Czesława Dałkowskiego

Joannę, Stefana Jakubowskich

Katarzynę, Macieja Koniecznych

Zmarłych z rodziny Jakubowskich i Lehmanów

Joannę, Franciszka Zenker

Jadwigę, Leona Kmieciaków

Ireneusza Spirzewskiego

Kazimierę, Stefana, Mirosława Wojtkowiaków

Bernarda, Bronisławę Potockich

Piotra Sobieskiego

Irenę Ratajczak

Stanisława Sochę

Marię Hohorek

Macieja Nowaka

Leona Izydorczyka

Mariannę, Stanisława Firlej

Jacka Koska

Mariannę, Ignacego Stępczaków

Marię, Ryszarda Koska

Mariannę, Sylwestra Marciniaków

Józefę, Romana Ławniczaków

Klarę, Leona Kaźmierczaków

Krystynę, Mikołaja Marlewskich

Stanisława Zastrożnego

Marzenę Józefowską