Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Polećmy Bogu w modlitwach naszych zmarłych Rodziców, Krewnych, Przyjaciół, Fundatorów
i Dobrodziejów Kościoła, zmarłe Siostry Służebniczki, Kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii:

Ks. Apolinarego Tłoczyńskiego

Ks. Infułata Karola Kiełczewskiego

Ks. Kanonika Franciszka Ruszczyńskiego

Ks. Kanonika Stanisława Pocztę

Ks. Prałata Czesława Wojciechowskiego

Ks. Kanonika Ryszarda Turskiego

Ks. Dariusza Jankowiaka

Ks. Mariana Kasperka

Mieczysławę Poczta

Stanisława Jaroszyńskiego

Ks. Adama Skocińskiego

Ks. Henryka Mikołajczyka

Ks. Michała Mietlińskiego

Ks. Krzysztofa Twardowskiego

Ks. Władysława Kilińskiego,

Władysława Simińskiego

Petronelę, Andrzeja. Katarzynę Kaźmierczak

Pelagię, Franciszka, Stanisława Bartkowiaków

Annę, Mariannę, Władysława Wojciechowskich

Zofię, Annę, Jana Wojciechowskich

Krystyne, Jana Michalskich

Krzysia Wojciechowskiego

Cecylę, Edmunda, Jolantę Michałowskich

Agnieszkę, Adama Kozioł

Mariannę , Łucję, Kazimierza Plucińskich

Janinę, Wilika Piechaczyk

Antoninę, Antoniego, , Mariannę, Czesława, Romana  Kaczmarek

Helenę, Stanisława Chróst

Zofię, Andrzeja, Stanisława, Edwarda Dudziak

Stanisławę, Czesława, Wojciecha Flaczyńskich

Michała Wróblewskiego

Reginę, Agnieszkę, Walentego Gumpertów

Władysławę, Franciszka Binkowskich

Stanisława Wawrzyniaka

Anna, Franciszek Smrowińscy

Piotra, Antoniego, Wojciecha, Mariannę Bartkowiaków

Sławomira , Teresę. Teresę, Mariana Szymkowiaków

Piotra Łuszczewskiego

Mariannę, Stefan Ogrodowscy

Stefanię Lipczak

Stanisława Nowaka

Bogumiłę, Stefana, Kazimierę, Andrzeja Witkowskich

Władysławę, Franciszka, Jana, Alicję Wachowiaków

Marię, Stefana Kosmalów

Mariannę, Andrzeja Mańkowskich

Marię, Michała Noskowiaków

Zdzisławę Witkowską

Waldemara Frąckowiaka

 Zofię, Mariannę Włochal

Tadeusza Tomiaka

Anielę Kaczor

Marię Tomczyk

Reginę Czerwińską i zmarłych z rodziny Słowików

Włodzimierza, Szczepana Drosik

Jana, Wiktorię, Pawła, Stefana Drosik

Krystynę Szrodke

Feliksa, Janinę Franke