ul. Kościelna 1,
64-020 Czempiń

+48 (61) 28 26 573

|
Administrator
Historia kościoła pw. św. Michała Archanioła w Czempiniu
 
Pierwotny kościół był fundowany przed rokiem 1405, a może nawet już w XIII wieku.
W roku 1470 kościół był murowany.

W 1697r. kolejny kościół zbudowali Szołdrscy – właściciele Czempinia. Ten jednonawowy kościół z dwiema kaplicami rozebrano z powodu szczupłości w 1895 roku.

Obecny kościół został zbudowany w latach 1885 – 1899 głównie w stylu neoromańsko-gotyckim, konsekrowany 29 września 1901 roku przez biskupa Andrzejewicza, sufragana gnieźnieńskiego.
Wnętrze o układzie bazylikowym: z trzema nawami, prezbiterium i transeptem oraz siedmioma ołtarzami.
W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz św. Michała namalowany przez Bolesława Łaszczyńskiego w 1887 roku. Obraz ten prezentowany był na Paryskiej Wystawie Światowej w 1889 roku.
W ołtarzu bocznym lewej nawy rzeźba w drewnie „Pięknej Madonny” – Matki Bożej z Dzieciątkiem, datowana na 1420 rok.
W ostatnim ołtarzu bocznym prawej nawy obraz Matki Boskiej Pocieszenia  z XVII wieku.

Z najnowszej historii.

W latach 1981 - 1982 została położona posadzka marmurowa, przebudowano prezbiterium i ołtarz główny. Nowy marmurowy ołtarz został konsekrowany 29 września 1982 roku, w odpust św. Michała Archanioła, przez Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Metropolitę Jerzego Strobę.
W roku 1983 odświeżono polichromię.
W roku 1998 kościół w związku z przygotowaniem do 100 - lecia budowy światyni otrzymał świeżą malaturę, a w roku 1999 ołtarze i ambona zostały wyzłocone. Główne uroczystości jubileuszowe 100 - lecia światyni odbyły się z udziałem Księdza Arcybiskupa Metropolity Juliusza Paetza i wielu zaproszonych gości kapłanów i świeckich w dniu odpustu parafialnego 29 września 1999 roku.
W roku 2000 na zakończenie wieku i w Roku Jubileuszowym rozpoczęto odnawianie zabytkowych 21 głosowych organów. Prace zakończono w 2001 roku.