Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

                               10 Niedziela Zwykła 9 VI 2024 parafia-czempin.pl

 1. W swoich osobistych modlitwach przez orędownictwo Matki Bożej Królowej Polski i wszystkich Świętych Patronów Polski powierzajmy naszą Ojczyznę dziękując Panu Bogu za dar wolności prosząc o zachowanie suwerenności i niepodległości. Niech umocnieniem w wytrwałej Modlitwie Różańcowej będą słowa z Pieśni „Ze wzgórz Częstochowy… że gdy klęska, pożoga, nieszczęście i noc  zawisły nad Krajem, z Obrazem szła Moc.”
 2. Nadzwyczajnym Szafarzom Komunii Świętej raz jeszcze składamy życzenia Bożego Błogosławieństwa, opieki św. Józefa oraz Matki Bożej, niech Dobry Bóg prowadzi. Szczęść Boże.
 3. Dzielimy się radością, że z dniem 1 VIII do naszej Parafii z posługą do Pomocy Duszpasterskiej przybędzie ks. proboszcz Krystian Górski. Niech Duch Święty Prowadzi.
 4. W dzisiejszą Niedzielę po Mszach Świętych zbieramy ofiary na KUL , Wydział Teologiczny w Poznaniu i Szkol y Katolickie. Bóg zapłać za każdą ofiarę i przepraszamy, że wcześniej nie ogłosiliśmy tej zbiórki.
 5. W czwartek 13 czerwca o godz. 18.50. odmówimy Różaniec fatimski, o godz. 19.30. Msza św. Fatimska z procesja po Mszy św. , na która prosimy przynieść świece.
 6. Dziękujemy wszystkim, którzy swoją obecnością, modlitwą i pełnieniem różnych funkcji sprawili ze Oktawa Bożego Ciała mogła odbyć się w sposób uroczysty, dziękujemy za wszystkie złożone ofiary złożone na Msze św. Niech Dobry Bóg obdarzy potrzebnymi Łaskami.
 7. Akcję Katolicką zapraszamy na spotkanie w poniedziałek o godz. 16.30. do Domu Parafialnego.
 8. Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa odmawiamy na zakończenie wieczornej Mszy św. Powierzajmy nasze rodziny Bożej Opatrzności.
 9. Za tydzień w Kościanie odbędzie się Marsz dla życia. Szczegóły na plakacie w gablocie.
 10. W przyszłą Niedzielę 16 VI jako w 3 Niedziele składkę ofiarujemy na remont kościoła, przy tej okazji dziękujemy tym, którzy także wpłacają ofiary na nasze konta parafialne, bo także w ten sposób można pomóc, prawidłowe są obydwa konta.
 11. 15 maja został zdjęty stalowy krzyż zwieńczający wieżę, który był na swoim miejscu nieprzerwanie i bez konserwacji od 127 lat. Z kuli pod nim wyciągnięto kapsułę czasu – butelkę z wytłoczonymi literami G.A. 1L z listem i monetami w środku. 16 maja dokument przekazano do konserwacji do IV Oddziału Zabezpieczenia Zasobu Archiwalnego Archiwum Państwowego w Poznaniu. Zabieg ten był możliwy dzięki przychylności dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu Pana Henryka Krystka oraz kierownika Oddziału Zabezpieczania Przemysława Wojciechowskiego.

List został otwarty 20 maja. Niestety jego całej treści nie udało się oczytać z uwagi na zniszczenia. Odszyfrowana treść listu przedstawia się następująco:

(„…) Płocienian, Wincenty Szukalski, Jozefe Zieliński ??  Wincenty Iwaszkiewicz, Nowaczyk, Roszak, Tomasz Tyczyński nauczyciel, Maksymilian Mąkowski nauczyciel. Kurzyński zbierający składki obywatel. Obecnie panuje straszna nienawiśc niemców ku polakom i katolikom i ucisk i prześladowania niesłychane.” Pieczęć Ecclesia Parochialis Czempinensis sub titulo s. Michalelis  i podpis księdza proboszcza Tłoczyńskiego.

W butelce znajdowały się również monety:

 • Moneta 3 grosze polskie (średnica 24 mm) z 1831r.
 • Moneta 1 grosz srebrny (średnica 13 mm) z 1832r.
 • Moneta 3 pfenninge (średnica 23 mm) z 1832r.
 • Moneta 3 pfenninge (średnica 23 mm) z 1835r.
 • Moneta 4 pfenninge (średnica 25 mm) z I poł. XIX w
 • Moneta 3 grosze polskie (średnica 24 mm) z 1833r.
 • Moneta 1 poltura (moneta węgierska z czasów panowania Marii Teresy) 1763-1766 (średnica 29 mm) - moneta mocno starta, otwór w monecie został zrobiony później
 • Moneta 10 Pffennig (średnica 20 mm) z 1876r.
 • Moneta 50 pfennig (średnica 19 mm) z 1827 r.
 • Moneta 12 einen reichs thaler (średnica 23 mm) 1764r.
 • Moneta 5 kopiejek (średnica 14 mm) z 1823r.
 • Moneta 3 pfenninge (średnica 23 mm) z 1864r.
 • Moneta 5 pfennig (średnica 17 mm) z 1876r.
 • Moneta 1 pfennig (średnica 17 mm) z 1833r.
 • Moneta ½ silber groschen (średnica 15 mm) z 1832r.
 • Moneta 24 Einen thaler (średnica 19 mm) z około 1777r.
 • Moneta 1 pfenninge (średnica 17 mm) z II poł. XIX w.
 • Moneta 1 pfennig (średnica 17 mm) z 1822r.
 • Moneta 2 pfennig (średnica 19 mm) z 1877r.
 • Moneta 5 pfennig (średnica 19 mm) z 1890r.
 • Moneta 2 pfennig (średnica 19 mm) z 1821r.
 • Moneta 2 grösche (średnica ok. 17 mm) z 1749r.
 • Moneta ½ silber groschen (średnica 15 mm) z 1827r.
 • Ecclesia Parochialis Czempinensis sub titulo s. Michalelis – wlepka (średnica około 34 mm) WINIETA LISTOWA do zaklejania / zabezpieczania korespondencji).

Znalezione artefakty zostały zinwentaryzowane, jednak wymagają konserwacji i opracowania. Są bowiem cennym materiał źródłowy dla kwestii związanych z budową kościoła w znanym nam kształcie.

 1. Cieszymy się, że nasza Parafia otrzymała dotację na remont witraży i wieży i częściowe malowanie kościoła. Kwota Promesy na witraże wynosi 64,999,14 zł a wkład własny Parafii dodatkowo wynosi 3500zł. kwota Promesy na wieże i malowanie kościoła wynosi 868,149,99 zł a wkład własny parafii dodatkowo 48,200,01 zł . Zwracamy się z próśb, aby w 3 Niedzielę miesiąca zbierać ofiary na pokrycie wkładu własnego Parafii oraz na pokrycie kosztów nowych drewnianych okiennic dzwonnicy, koszt podamy w późniejszym terminie po wycenie oraz będziemy zbierać ofiary  na odnowienie zegara, tarcz i mechanizmu, koszt wynosi ok.30000 zł. Dlatego zwracamy się z prośbą o pomoc materialna w 3 Niedzielę Miesiąca.
 2. Trwają prace przy remoncie wieży, a także przy malowaniu nawy bocznej, prosimy o dbanie o bezpieczeństwo oraz o modlitwę o szczęśliwą pracę przez orędownictwo św. Michała Archanioła i św. Józefa. Można wchodzić i wychodzić głównymi drzwiami, ale zawsze z ostrożnością.
 3. Rozpoczęły się prace przy renowacji zniszczonych w latach 40 ubiegłego stulecia zabytkowych witraży znajdujących się w kościele św. Tadeusza Judy. Jeszcze w tym roku zostaną wprawione uratowane od zapomnienia brakujące witraże przedstawiające Jezusa Chrystusa oraz dwóch ewangelistów: Marka i Mateusza. Tego trudnego zadania podjęła się firma p. Piotra Janaka z Poznania, Witro-art z ul. Frezjowej 62.
 4. Wspólnota Galilea zaprasza na spotkanie Biblijne w poniedziałek o godz.18.40.
 5. Nasza Parafia organizuje pielgrzymkę do Meksyku w terminie 28.01-08.02.2025 r., szczegóły i informacje w gablocie i u ks. Jakuba.
 6. Zachęcamy do wypraszania łask dla dzieci przez orędownictwo świętych dzieci z Fatimy św. Hiacyntę i św. Franciszka.
 7. Litanię do Bł. Edmunda Bojanowskiego odprawiamy o godz. 18.00. na rozpoczęcie sobotniej Mszy św. na pamiątkę wprowadzenia Relikwii.
 8. Zapraszamy na spotkania młodzież i dzieci !
 • młodzież (od kl. 7) w piątek o godz. 19.00.
 • dzieci (od lat 5) w  sobotę o 10.00.
 • ministranci młodsi w sobotę o 11.00.
  Wszystkie spotkania odbędą się w salce parafialnej.
 1. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej nawiedza Parafian w naszych domach. Niech będzie to błogosławiony czas dla całej Naszej Parafii. Nasi przodkowie śpiewali „ z Obrazem szła Moc”, a myśmy wołali „Maryjo przyjdź do nas„, niech te słowa ciągle brzmią w naszych sercach, niech będą pocieszeniem umocnieniem. Bardzo prosimy o robienie pamiątkowych zdjęć, które chcemy umieścić w Kronice Nawiedzenia. OBRAZ PRZEKAZUJEMY NASTEPNEJ RODZINIE OK. GODZ.18.00. NATOMIAST DZIEŃ WCZEŚNIEJ NALEŻY USTALIĆ I UPRZEDZIĆ RODZINĘ, ŻE PRZYJDZIE OBRAZ MATKI BOŻEJ.
 2. W dalszej kolejności Obraz będzie nawiedzać mieszkańców: Trasa Nawiedzenia : ul. Wodna, ul. Przytorze, ul. Kolejowa po obu stronach naprzemiennie, ze skrętem na ul. Wspólna i dalej ul. Kolejowa w kierunku przejazdu kolejowego., Następnie u. Nowa, dalej ul. Strumykowa w stronę ul. Kuczmerowicza, następnie ul. Marciniaka od nr2 naprzemiennie do nr 32, dalej ul. Powstańców Wielkopolskich do nr 2, dalej ul. Ogrodowa od nr2 do końca, dalej ul. Kuczmerowicza od nr 37 do nr 17, następnie  bloki nr 15, 13,11,9,7,5B,5A,1B,1A, i dalej ul. Kuczmerowicza od nr 2 do nr38, następnie Osiedle Przylesie : ul. Sokolnicza od nr 1A do nr 14/PZŁ/, następnie ul. K. Kiełczewskiego od nr1 do końca naprzemiennie i dalej ul. Komorowicza od końca do nr 1 naprzemiennie, następnie ul. Wybickiego od końca do nr 1 naprzemiennie , dalej ul. Dezyderego Chłapowskiego nr2H, 2F,2E, 2B, następnie ul. Słoneczna i dalej ul. Borówko Stare od nr 9 do 15, następnie ul. Kasztanowa bloki nr 2,4,6, i dalej nr 3A, 3B,1A, następnie ul. Borówko Stare nr 4 i Przedszkole i ul. Parkowa, i następnie ul. Borówko Stare nr17,18,20, następnie pl. Zielony Rynek od nr 17 do 1, i dalej ul. Kościelna od nr 7 do nr 1 A, i dalej ul. Kościelna od nr 17 do nr 2, następnie ul. Rynek od nr 1 do nr 15, i dalej ul. ks. Jerzego Popiełuszki od nr 1 do Urzędu Gminy, i dalej ul. Długa od nr 35 naprzemiennie i ul. Krótka, i dalej w ul. Długą i skręt w ul. Ratuszową i powrót na ul. Długą do nr 2, następnie ul. Rynek od nr 17 do nr 33 i zakończenie na Probostwie.
 3. Po zakończeniu Nawiedzenia na Probostwie serdecznie zachęcamy do indywidualnego zgłaszania się  przez osoby , które chcą jeszcze przyjąć Obraz do swojego domu.
 4. Osoby, które przyjmują Komunię św. na rękę prosimy, aby ustawiały się jako pierwsze do komunikowania w rzędzie po stronie ambony, czyli tam gdzie mówimy kazania, dla dobrej widoczności ręce prosimy mieć podniesione na wysokości serca,  pod spodem powinna znajdować się prawa otwarta dłoń, a na niej położona lewa otwarta dłoń. Na słowa „Ciało Chrystusa” odpowiadamy: „Amen”. Następnie na lewą dłoń kapłan kładzie Komunię św. i dalej trzymając na lewej dłoni Najświętszy Sakrament prawą ręką zabieramy Komunię św. i nie odchodząc, jeszcze wobec księdza spożywamy Komunie św. i następnie odchodzimy. Kolejność dotyczy osób praworęcznych, można też wyobrazić sobie, że skrzyżowane dłoni symbolizuje krzyż, że kładziemy i przyjmujemy Ciało Pana Jezusa za nas Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.
 5. Panu Bogu w pokornej modlitwie powierzajmy, o nawrócenie ludzkich serc  i o pokój na całym świecie, zwłaszcza na Ukrainie i nawrócenie Rosji i Białorusi.
 6. Pożegnaliśmy śp. Irenę Augustyniak z ul. Kuczmerowicza oraz śp. Kazimierę Płatek z Piechanina Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.