Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 9 IV 2023 parafia-czempin.pl

 

ŻYCZENIA ARCYBISKUPA METROPOLITY POZNAŃSKIEGO

Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 2023 ROKU

Drodzy Archidiecezjanie!

Nieprzerwanie od wieków powtarzamy radosne wołanie: „Jezus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał, jak zapowiedział! Alleluja”! Żydowskie święto Paschy upamiętniające wyzwolenie narodu wybranego z egipskiej niewoli, zostało dopełnione w tę świętą noc. Jezus Chrystus poprzez swoje zmartwychwstanie wyzwolił każdego z nas z niewoli grzechu i śmierci i otworzył nam drogę do życia wiecznego. Nasz Bóg, czuły Pasterz, przyszedł nas szukać i uniżył się aż po krzyż, aby nas zbawić. Dlatego dzisiaj możemy wołać: „Zmartwychwstał Dobry Pasterz, który oddał życie za swoje owce. Alleluja”!

Zmartwychwstały Pasterz, kroczy przez nasze historie, by przyciągać nas do siebie — na drogę życia. Jego zranione stopy wyznaczają ślady prowadzące do miłości Ojca. Otwarte serce Zbawiciela zaprasza, byśmy mogli składać w Nim ufność mocniejszą niż śmierć. Z kolei Jego głos utwierdza w nas radość, kiedy we wspólnocie uczniów możemy usłyszeć: „Pokój wam”!

Drodzy Siostry i Bracia!

Przeżywając święty czas Zmartwychwstania Pańskiego i radując się z niezgłębionej miłości naszego Zbawcy do całego rodzaju ludzkiego, składam Wam wszystkim, a także wszystkim wspólnotom chrześcijańskim i ludziom dobrej woli płynące z głębi serca najserdeczniejsze życzenia. Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza Was dobrym zdrowiem, radością i siłą do podejmowania stających przed Wami każdego dnia nowych zadań. Niech umacnia Waszą wiarę, nadzieję i miłość, których tak bardzo potrzebuje współczesny świat. Niech znak pustego grobu napełnia Was pokojem i pewnością, że właśnie do Niego należy ostateczne zwycięstwo nad śmiercią i mrokami zła. Niech pokój Chrystusowy zwycięża w Waszych sercach i dzięki Wam dotyka serc braci i sióstr żyjących w Polsce, na Ukrainie i na całym świecie.

Wam wszystkim, Waszym rodzinom, waszym bliskim i znajomym, każdemu i każdej z Was życzę błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

                                                                                               † Stanisław Gądecki

                                                                                   Arcybiskup Metropolita Poznań

 1. Dziękujemy za wszystkie nadesłane i otrzymane życzenia, niech dobry Bóg obdarzy wszystkich potrzebnymi łaskami, przekazujemy także podziękowania od ks. prałata Czesława Bartoszewskiego -
  za modlitwę, życzenia i wszelkie dobro. Ks. Prałat prosi dalej
  o wsparcie modlitewne
 2. Panu Bogu jesteśmy wdzięczni za ogrom Łask jakich udzielił
  w Wielkim Poście. Naszym Parafianom składamy też podziękowanie za osobisty liczny udział w liturgii oraz starszym i chorym poprzez transmisje, za modlitwę i skupienie w swoich domach. Bóg zapłać
  za ofiarowane kwiaty i  za złożone ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego oraz za daninę diecezjalną. Dziękujemy za posprzątanie kościoła, oraz za przygotowanie dekoracji Ciemnicy i Grobu Pańskiego, dziękujemy ks. Jakubowi i osobom pomagającym, Panom Kościelnym, Panom Organistom i Służbie Liturgicznej. Bóg zapłać.
 3. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msza św. o godz. godz. 7.00. z procesją na zakończenie Mszy św., 10.00., 11.30., 12.45. 18.00. W Borowie o godz.8.45., w Gorzyczkach o 9.30.
 4. W II Święto Msze św. o godz. 8.00.,10.00.,11.30.,12.45.,18.00.
  W Borowie o godz. 8.45., w Gorzyczkach o godz. 9.30. Przed kościołem będą zbierane są ofiary na KUL i WT w Poznaniu.
  Bóg zapłać za każdą ofiarę,
 5. Błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów odbędzie
  się jutro w Poniedziałek Wielkanocny 10 IV po Mszach św. oprócz
  po wieczornej Mszy św. Ze względu na drogę wojewódzką zmieniamy miejsce poświęcenia. Obrzęd odbędzie się przy Krzyżu na
  Kuczmerowicza, bardzo prosimy o podjeżdżanie od ul. Kolejowej
  i nie dojeżdżanie z ul. Ogrodowej i z ul. Strumykowej, aby
  nie blokować płynności ruchu.
 6. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego w naszym kościele o godz. 15.00. sprawowana będzie dodatkowa Msza św. w intencji Parafian, zapraszamy do wspólnej modlitwy o tej szczególnej godzinie.
 7. Nowennę do Miłosierdzia Bożego odmawiamy piętnaście minut przed wieczorną Mszą. Św., serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.
 8. W piątek z racji oktawy Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od potraw mięsnych.

 

 1. Spotkania Liturgiczne przed Pierwszą Spowiedzią Świętą w tygodniu po Świętach : kl. 3b we wtorek 11 IV o godz. 16.30., kl.3c w środę 12 IV o godz. 16.30., kl. 3 a w czwartek 13 IV o godz. 16.30., kl. 3d
  w piątek o godz. 16.30. Spotkania potrwają ok. 45 minut.
 2. Pierwsza Spowiedź w sobotę 15 IV kl. 3d o godz. 9.00., kl. 3c
  o godz. 9.45., kl. 3b o godz. 10.30., kl. 3a o godz. 11.15. Dzieci
  na Spowiedź przynoszą książeczkę, którą podpisuję ksiądz spowiednik.
 3. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej nawiedza Parafian
  na ul. Towarowej. Niech będzie to błogosławiony czas dla całej Naszej Parafii. Nasi przodkowie śpiewali „ z Obrazem szła Moc”, a myśmy wołali „ Maryjo przyjdź do nas „, niech te słowa ciągle brzmią
  w naszych sercach, niech będą pocieszeniem i umocnieniem.
 4. W dalszej kolejności z ul. Towarowej od nr 11 do nr 31, następnie
  Malinowa od nr 12 do 1, następnie, ul.
  Zaułek o d nr 1 do 8, następnie ul. Tarnowska od końca w kierunku ul. Stęszewskiej, następnie
  ul. Stęszewska po obu stronach naprzemiennie w kierunku przejazdu kolejowego. Bardzo prosimy o robienie pamiątkowych zdjęć, które chcemy umieścić w Kronice Nawiedzenia.
 5. Osoby, które przyjmują Komunię św. na rękę prosimy,
  aby ustawiały się jako pierwsze do komunikowania w rzędzie
  po stronie ambony, czyli tam gdzie mówimy kazania, dla dobrej widoczności ręce prosimy mieć podniesione na wysokości serca, 
  pod spodem powinna znajdować się prawa otwarta dłoń, a na niej położona lewa otwarta dłoń. Na słowa „Ciało Chrystusa” odpowiadamy: „Amen”. Następnie na lewą dłoń kapłan kładzie Komunię św. i dalej trzymając na lewej dłoni Najświętszy Sakrament prawą ręką zabieramy Komunię św. i nie odchodząc, jeszcze wobec księdza spożywamy Komunie św. i następnie odchodzimy. Kolejność dotyczy osób praworęcznych, można też wyobrazić sobie, że skrzyżowane dłoni symbolizuje krzyż, że kładziemy i przyjmujemy Ciało Pana Jezusa za nas Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.
 6. Panu Bogu w pokornej modlitwie powierzajmy prośbę
  o nawrócenie ludzkich serc  i o pokój na całym świecie, zwłaszcza
  na Ukrainie i nawrócenie Rosji i Białorusi.
 7. Prasa Katolicka jest do nabycia na balaskach oraz magnesy po 5 zł.
 8. Pożegnaliśmy śp. Stanisława Szymkaruka z Parafii pw MB Fatimskiej
  w Jarocinie oraz śp. Joannę Socha z ul. Długiej. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.