ul. Kościelna 1,
64-020 Czempiń

+48 (61) 28 26 573

|
Proboszcz

Wymienianki roczne 2022/2023

I sobota I tajemnica Zwiastowanie N.M.P.

Polećmy Bogu w modlitwach naszych zmarłych Rodziców, Krewnych, Przyjaciół, Fundatorów
i Dobrodziejów Kościoła, zmarłe Siostry Służebniczki, Kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii:

Ks. Apolinarego Tłoczyńskiego

Ks. Infułata Karola Kiełczewskiego

Ks. Kanonika Franciszka Ruszczyńskiego

Ks. Kanonika Stanisława Pocztę

Ks. Prałata Czesława Wojciechowskiego

Ks. Kanonika Ryszarda Turskiego

Ks. Dariusza Jankowiaka

Ks. Mariana Kasperka

Mieczysławę Poczta

Stanisława Jaroszyńskiego

Ks. Adama Skocińskiego

Ks. Henryka Mikołajczyka

Ks. Michała Mietlińskiego

Ks. Krzysztofa Twardowskiego

Ks. Władysława Kilińskiego,

Władysława Simińskiego

Petronelę, Andrzeja. Katarzynę Kaźmierczak

Pelagię, Franciszka, Stanisława Bartkowiaków

Annę, Mariannę, Władysława Wojciechowskich

Zofię, Annę, Jana Wojciechowskich

Krystyne, Jana Michalskich

Krzysia Wojciechowskiego

Cecylę, Edmunda, Jolantę Michałowskich

Agnieszkę, Adama Kozioł

Mariannę , Łucję, Kazimierza Plucińskich

Janinę, Wilika Piechaczyk

Antoninę, Antoniego, , Mariannę, Czesława, Romana  Kaczmarek

Helenę, Stanisława Chróst

Zofię, Andrzeja, Stanisława, Edwarda Dudziak

Stanisławę, Czesława, Wojciecha Flaczyńskich

Michała Wróblewskiego

Reginę, Agnieszkę, Walentego Gumpertów

Władysławę, Franciszka Binkowskich

Stanisława Wawrzyniaka

Anna, Franciszek Smrowińscy

Piotra, Antoniego, Wojciecha, Mariannę Bartkowiaków

Sławomira , Teresę. Teresę, Mariana Szymkowiaków

Piotra Łuszczewskiego

Mariannę, Stefan Ogrodowscy

Stefanię Lipczak

Stanisława Nowaka

Bogumiłę, Stefana, Kazimierę, Andrzeja Witkowskich

Władysławę, Franciszka, Jana, Alicję Wachowiaków

Marię, Stefana Kosmalów

Mariannę, Andrzeja Mańkowskich

Marię, Michała Noskowiaków

Zdzisławę Witkowską

Waldemara Frąckowiaka

 Zofię, Mariannę Włochal

Tadeusza Tomiaka

Anielę Kaczor

Marię Tomczyk

Reginę Czerwińską i zmarłych z rodziny Słowików

Włodzimierza, Szczepana Drosik

Jana, Wiktorię, Pawła, Stefana Drosik

Krystynę Szrodke

Feliksa, Janinę Franke

 

I sobota II tajemnica Nawiedzenie św. Elżbiety

 

Tadeusza Grzybowskiego

Bronisława Skórę

Wandę, Wacława Serba

Marka Zagierskiego

Halinę Białkowską

Małgorzatę Czubała

Janinę Fiszer

Monikę Wojciechowską

Mariusza Nowakowskiego

Barbarę Szułczyńskiego

Jana, Sabinę, Jerzego, Eugeniusza Gibas

Sławomira, Jerzego Pawlickich

Julię, Sylwestra Jurgów

Mariannę, Andrzeja Pawlickich

Krystynę, Jerzego Tomiaków

Cecylię, Leona Kaczmarków

Jadwigę, Stefana, Romana Szymczaków

Sylwię Maciejewską

Krystiana Pawłowicza

Krzysztofa Nowaka

Czesława Beszterdę

Stanisławę, Antoniego Beszterdę

Stanisławę, Floriana Sobolewskich i zmarłych z tych rodzin

Józefa Marciniaka

Stanisławę Jakubowską

Czesławę, Wincentego, Henryka Wojciechowskich

Jadwigę, Zygmunta Donaj

Pelagię, Antoniego Grzybowskich

Krzysztofa Kaźmierczaka

zmarłych z rodziny Kaźmierczaków i Wojciechowskich

Annę, Franciszka Stankowiaków

Agnieszkę, Stanisława Szymczaków

Wacława Sulejewskiego

Ewę Płatek

Zmarłych z rodziny Sulejewskich i Przybylskich

Bronisławę, Agnieszkę, Wacława, Józefa Pawłowskich

Weronikę, Ireneusza Bautę

Stefanię, Józefa, Jerzego Jessa

Eugeniusza Cichockiego

Joannę, Feliksa, Kazimierza Wolnych

Przemysława Chudzińskiego

Czesława Dałkowskiego

Joannę, Stefana Jakubowskich

Katarzynę, Macieja Koniecznych

Zmarłych z rodziny Jakubowskich i Lehmanów

Joannę, Franciszka Zenker

Jadwigę, Leona Kmieciaków

Ireneusza Spirzewskiego

Kazimierę, Stefana, Mirosława Wojtkowiaków

Bernarda, Bronisławę Potockich

Piotra Sobieskiego

Irenę Ratajczak

Stanisława Sochę

Marię Hohorek

Macieja Nowaka

Leona Izydorczyka

Mariannę, Stanisława Firlej

Jacka Koska

Mariannę, Ignacego Stępczaków

Marię, Ryszarda Koska

Mariannę, Sylwestra Marciniaków

Józefę, Romana Ławniczaków

Klarę, Leona Kaźmierczaków

Krystynę, Mikołaja Marlewskich

Stanisława Zastrożnego

Marzenę Józefowską

 

I sobota III tajemnica Boże Narodzenie

 

Stanisławę, Feliksa Jabłeckich

Stefanię, Edwarda Hajder

Franciszkę, Wojciecha Stelmaszyków

Wojciecha Odważnego

Halinę Skrobała

Zbigniewa Sommerfeld

Andrzeja Bączkowskiego

Kazimierza Sulejewskiego

Kazimierza, Mariannę Sulejewskich

Annę, Stefana Siejak

Krystynę, Franciszka Urban

Marię Szałek

Zenona Szmania

Helenę, Stanisława Zabłockich

Hannę Michałowską

Rozalię, Reginę, Franciszka Wichłaczów

Jerzego Ratajczaka

Pawła Sajewicza

Zmarłych z rodziny Ratajczaków i Łukowiaków

Aleksandrę, Mariana, Władysława, Natalię, Leokadię Pasternak

Stanisławę Woźną

Zmarłych z rodziny Woźnych, Migdałków i Ustasiaków

Helenę, Stanisława Krauze

Teresę Mroczek

Zofię, Wacława Brzozowskich

Zmarłych z rodziny Chumskich, Chudziaków i Przybylskich

Leszka Włodarczaka

Andrzeja Humskiego

Jadwigę, Piotra Świerzewskich

Henryka, Marię, Antoniego Koniecznych

Walentynę, Ludwika Ratajczaków

Mariannę, Edmunda Wachowiaków

Pelagię, Sylwestra Napierałów

Antoniego, Jadwigę Krawczyków

Łucję, Bogumiła Nowaczyków

Grażynę Ratajczak

Mariana Plenzler i zmarłych z rodziny

Stanisława Andrzejewskiego

Piotra, Joannę, Władysława Wnęk

Marię, Szczepana Waligóra i zmarłych z tych rodzin

Leona, Irenę, Romana, Mariana Mikołajczaków

Urszulę, Henryka Stachowskich i zmarłych z tych rodzin

Irenę, Edwarda Dąbrowskich

Stefana Brzeziewskiego

Władysława Kaźmierczaka

Mariannę Ustasiak

Mariolę Fajfer zmarłych z rodziny Poprawków

Genowefę, Remigiusza, Joannę, Wacława Cacha

Władysławę, Kazimierza Mroczków

Mariannę, Jacka Wojciechowskich

Renatę Leśniarek

Jana Jaworskiego

Helenę, Stanisława Skałeckich

Annę, Zygmunta, Jerzego Korbik

Władysławę, Stanisława, Romualda Chraplak

Teresę, Władysława Szczeszek

Jana Grypczyńskiego

Zmarłych z rodziny Grypczyńskich i Kaczorów

Jana, Zofię, Antoniego Lewickich

Zygmunta Śmigielskiego

Jadwigę, Józefa Wróbel

Helenę, Marię, Władysława Cichockich

Marię, Czesława Mocek zmarłych z rodziny Kubiaków

Zdzisława Glapiaka

Mariannę, Stanisława Wojciechowskich

 

I sobota IV tajemnica Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

 

Franciszkę, Franciszka Marciniaków

Zmarłych z rodziny Glapiaków

Cecylię, Czesława, Grzegorza Łabińskich

Barbarę Zandecką

Helenę, Czesława, Zygmunta Zielniców

Bronisławę, Feliksa Ambrożych

Prałata Czesława Wojciechowskiego

Kazimierza Górnego

Katarzynę Postaremczak

Teresę Hempel

Marka Sikorowskiego

Zygmunta, Teresę, Dobrochnę Woźnych

Jana, Jadwigę, Wiolettę, Darię Dembnych

Zmarłych z rodziny Woźnych, Dembnych, Maćkowiaków i Mocków

Ewę Kowalską

Andrzeja Raicha

Halinę, Aleksandra Szczepaniaków

Gabryjelę, Henryka Antkowiaków

Edmunda, Genowefę, Jarosława Przybylskich

Władysława, Marię Maćkowiaków

Eugeniusza Małeckiego

Pelagię, Władysława, Zbigniewa Jesionowskich

Zmarłych z rodziny Jesionowskich, Rożnowskich i Nowaków

Józefa Świątkiewicza

Kazimierę, Stanisława Fabiś

Romana Losy

Stefanię, Nikodema Tomczaków

Józefa Brzozowskiego

Stanisławę, Mariana Matuszczaków

Marię, Dorotę Glesman

Zmarłych z rodziny Glesmanów, Nowaków, Frąckowiaków i Gablerów

Zdzisława Fenglera

Zmarłych z rodziny Fenglerów, Piaseckich, Senftlebenów i Nowaków

Władysławę, Mariana Wachowiaków

Władysławę, Juliana Hohorków

Wacława, Halinę Lewandowiczów

Zmarłych z rodziny Owczarków

Grzegorza, Szczepana, Marię Krawczyków

Stefana, Zofię Przedwojskich

Zmarłych z rodziny Przedwojskich, Krawczyków, Baranowskich

Grzegorza, Józefa, Dariusza, Stefanię Marach

Mariannę, Mariana Farulewskich

ks. Ryszarda Kurpisza

Marię Lipnicką

Leokadię, Teodora Ratajczaków

Helenę, Idziego Martyna

Kazimierę Marciniak

Pelagię, Tomasza Buchert

Bronisławę, Józefa Marciniaków

Gertrudę Ratajczak

Kazimierza Kaczora

Reginę, Franciszka Grybczyńskich

Zenonę, Józefa i zmarłych z rodziny Jakubowskich

Irenę Sobolewską

Kazimierę, Leonarda i zmarłych z rodziny Szymkowiaków

Marię Golubską

Kazimierę Kiełczewską

Teresę Rabską

Dorotę Jakubowską

Mateusza, Kazimierza Jędrzejewskich i zmarłych z rodziny

Józefę, Franciszka Nowakowskich

Stanisława, Zofię, Stanisława Chróstów

Grażynę Buda

 

I sobota V tajemnica Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

 

Renatę Lorenc

Bronisławę, Wojciecha, Eugeniusza Jankowiaków

Tadeusza Michora

Alojzego Kosmacza

Jana, Józefę Swojaków

Ludwika, Józefę Bartkowiaków

Jana, Zofię, Franciszka Wojnów

Pelagię, Ludwika Grygrów

Kazimierza Wierzbińskiego

Andrzeja Wagnera

Romana Włodarczaka

Teresę, Joachima Nowackich

Bronisławę, Pelagię, Józefa Szwarc

Stanisława Kasprzaka

Józefa Peda

Zmarłych z rodziny Kasprzaków i Jaroszyńskich

Stefanię, Józefa Choma

Anielę, Tadeusza, Marka Michalewiczów

Irenę, Stanisława, Rafała Janowskich

Zenona Sobkowiaka

Annę, Franciszka Rudzkich

Stanisławę, Stanisława Sobkowiaków

Helenę, Edmunda Adamskich

Marię, Ludwika Dudziaków

Stanisławę, Czesława Czerwińskich

Annę, Czesława Borkowskich

Agnieszkę, Władysławę, Romana Mielcarków

Adama Chojnackiego

Mariannę, Wacława, Andrzeja Adamskich

Helenę, Jana Jankowiaków

Krystynę, Eugeniusza Bernaczyk

Jana, Stanisławę Duszyńskich

Bronisława, Apolonię Pawłowiczów

Pelagię Nowak

Edwarda, Janinę Piskorskich i zmarłych z rodziny

Krystynę Brzezińską

Walentynę, Ludwika, Eugeniusza Włodarczaków

Agnieszkę Skrzypek

Józefa Buszkę

Michała, Stanisławę Ratajczaków

Martę Borecką

Romana Grabianowskiego

Mariana Lecieja

Stanisławę, Kazimierza, Marcina Kornatowskich

Pawła, Krystiana Matyja

Konstancję, Franciszka, Zenona, Kazimierza, Teresę Harendasz

Antoninę, Jana Matyja

Helenę, Franciszka Swojaków

Zygmunta Kaczora

Stanisława, Irenę, Antoniego Barłożyków

Helenę, Stefana Maćkowskich

Danutę Tomczak

Zygmunta, Arkadiusza Kaczóra

Mieczysława Mikołajczaka

Zmarłych z rodziny Tylińskich i Mikołajczaków

Marka, Felicję, Edmunda Wojciechowskich

Helenę, Jana Piecuch

Stefanię, Józefa, Wiesława Wegner

Władysławę, Jana Pohl

Zmarłych z rodziny Wegnerów, Przybylskich, Witkowskich i  Wyszyńskich

Marię, Czesława, Marka Marciniaków

Stanisławę, Stanisława Dudziaków

Mariannę, Antoniego Wawrzyniaków i zmarłych z rodziny

Marię, Antoniego, Stanisława, Jerzego, Marię Bródków

 

IV sobota I tajemnica Zwiastowanie N.M.P.

 

Marię, Stanisława Kaczmarków

Stanisławę, Antoniego Marciniaków i zmarłych z rodziny

Stanisława, Sławomira, Piotra Zbąskich

Pelagię Bączyk

Helenę, Bogumiła Iks

Grażynę Ratajczak

Wojciecha Piotrowskiego

Zmarłych z rodziny Piotrowskich, Rudawskich Pogorzelskich

Feliksa Kasprzaka

Macieja Augustyniaka

Łucję, Juliana Justkowiaków

Jadwigę, Michała Augustyniaków i zmarłych z rodziny

Leona, Józefę Włodarczaków

Jerzego Deferda

Jacka Urbana

Zmarłych z rodziny Włodarczaków i Kałków

Janinę Płocieniak

Zmarłych z rodziny Płocieniaków, Grygierów

ks. Władysława Simińskiego

Zofię, Eugeniusza, Jerzego Andrzejewskich

Irenę, Alojzego Maślaków

Cecylię, Edmunda Szłapczyńskich

Franciszkę Piotrowską

Zmarłych z rodziny Piotrowskich, Antkowiaków i Walkowiaków

Zygmunta Krzyżostaniaka

Gertrudę, Michała Marciniaków

Teresę, Tadeusza Marciniaków

Zbigniewa Miałkowskiego

Zmarłych z rodziny Miałkowskich i Ratajczaków

Zdzisława Dziamskiego

Władysława Patyka

Marię, Mieczysława Szłapczyńskich i zmarłych z rodziny

Annę, Stanisława, Mariana Adamczyków

Helenę, Joannę, Marię, Stanisława Sadowskich

Sabinę, Bernarda Dziwak i zmarłych z rodziny

Stanisława Hirowskiego i zmarłych z rodziny

Stefana Bartlakowskiego

Józefę, Kazimierza Bartlakowskich

Teofilę Lorenz

Barbarę, Hieronima Furdal

Przemysława Siąkowskiego

Stanisławę, Tomasza Drgas

Wandę, Juliana Beszterda

Agnieszkę, Jakuba, Jana Hajder

Mirosławę Derdoń

Michała Kasprzaka

Janinę, Sylwestra Łęckich

Annę, Jana, Antoniego Przybylskich

Zmarłych z rodziny Sosnowskich i Wiśniewskich

Kazimierza Gulika

Teresę, Jana Pawlickich

Kazimierę, Czesława Korbików

Stanisława Swojaka

Justynę Kowalczak

Zenona, Bronisławę, Czesława Kowalczaków

Zmarłych z rodziny Kowalczaków, Larków

Janinę Urbaniak

Annę Dzikowską

Zofię, Aleksandra, Tadeusza, Wojciecha Kaźmierczaków

Zmarłych z rodziny Dolatów

Stefana, Józefę, Kazimierza Bartlakowskich

Władysławę, Jana Bartkowiaków

Krzysztofa Bartkowiaka

Irenę, Zygmunta Jóźwiaków

Teofilę Lorenz

 

IV sobota II tajemnica Nawiedzenie św. Elżbiety

 

Barbarę, Hieronima Furdal

Zmarłych z rodziny Józefowiczów

Janinę Simińską

Marię, Zygmunta Musiał

Leokadię, Mariana Rozmiarków

Elżbietę, Stanisława, Zygmunta Rozmiarków

Barbarę, Franciszka Wyzuj

Romana Kosmalę

Leonorę, Jana Ławniczaków

Edwarda Hohorek

Pelagię, Antoniego Demuth

Czesława, Salomee Frąckowiaków

Sabinę Gąsiorowską

Franciszka Wolarczaka

Pelagię Kasprzak

Teresę, Antoninę Kaźmierczaków

Jana Malaka

Marię, Leona Taciak

Joannę, Kazimierza, Łukasza Stuckich

Marię, Władysława Kaczmarków

Alfonsa, Dariusza, Krzysztofa Marciniaków

Kazimierę, Józefa, Kazimierza Kosz

Zmarłych z rodziny Bocheńskich, Kozieńskich, Lewandowskich, Matejewskich, Żelaznych, Niemytów i Zawadzkich

Rozalię, Teodora, Andrzeja Wiśniewskich

Kazimierza Kaczmarka

Mariannę, Mariana Bartkowiaków

Anielę, Jana Szymczaków

Kazimierza Maćkowiaka

Józefę, Czesława Aleksander

Marię, Michała Grygier i zmarłych z rodziny

Jakuba, Mariannę, Stanisławę Bugajewskich

Jana, Marię Jędroszkowiaków

Stanisława Zabłockiego

Agnieszkę Klepadło

Zdzisława Lochyńskiego

Wandę, Stefana, Wojciecha Michałkowskich

Praksydę, Franciszka, Ryszarda Dudów

Bronisławę, Teodora Kowalczyków

Stanisława Jędrasiaka i zmarłych z rodziny

Zdzisławę, Melanię, Jerzego, Zdzisława Tomiaków

Jerzego Kaźmierczaka

Stanisława Walczaka

Zofię, Franciszka Ławniczaków

Marię Statucką

Stefanię, Józefa Wiśniewskich

Joannę, Mariana Zakrzewskich

Urszulę Piecuch

Mirosławę, Szczepana Szczepaniaków

Czesława, Marię, Antoniego Koniecznych

Agnieszkę, Stefana Stankowiaków

Antoniego, Gertrudę Gawrońskich

Walentego, Władysławę Szymańskich

Tadeusza Sikorę

Stanisława Skrzypczaka

Sylwestra, Stefanię Frąckowiaków

Stanisława Rybarczyka

Janinę, Ignacego Grzembowskich

Janinę, Antoniego Wieczorków

Michała Nowaka

Franciszka Grzelczyka

Jana, Franciszka Dulat

Wandę Itkowiak

Franciszka, Stanisławę, Adama Odważnych

Helenę, Jana Zapłata

 

IV sobota III tajemnica Boże Narodzenie

 

Jana, Stefanię Gulik

Marię, Józefa, Lechosława Kowalskich

Władysławę, Alojzego Wojciechowskich

Marię, Jana, Józefa Woźnych

Stanisławę, Ignacego Bartkowiaków

Franciszkę Wieczorek

Stefanię Fluder

Hieronima Szymalaka

Zmarłych z rodziny Dudziaków i Fludrów

Zmarłych z rodziny  Gołąbków

Barbarę, Józefa Dębskich

Jana, Helenę Żółciak

Jana, Marię, Rafała Nowackich

Mariannę, Ignacego Bogackich

Irenę, Kazimierza Kwiatkowskich

Sewerynę, Edmunda, Jana, Mariana Zastrożnych

Edwarda, Czesławę Marciniaków

Mariannę, Józefa Wieczorków

Zmarłych z rodziny Marciniaków i Wieczorków

Stanisława Pietruszewskiego

Antoninę, Ignacego Nawrotów

Zdzisława Bączyka

Zmarłych z rodziny Bączyków, Wojciaków

Anielę, Leona Ludwiczaków

Marię, Teofila Cichockich

Teresę, Jana, Janusza Wawrów

Anielę, Jana, Wiesława Rymaniaków

Krystynę, Czesława Stężyckich

Janinę, Bonifacego Kłonickich

Jerzego Kubasika

Zofię, Michała, Zenona Wachowiaków

Feliksa, Pelagię, Łucję Grygier

Martę, Beatę, Walentego Wachowiaków

Franciszkę, Franciszka Nowackich

Mariannę Bartkowiak

Stanisławę, Dezyderego Markiewiczów

Kazimierę Bąk

Ludwika, Wiktorię, Andrzeja Będlewskich

Ireneusza Szymanowskiego

Zmarłych z rodziny Karpińskich, Przedwojskich, Orłowskich, Baranowskich

Anielę, Józefa Jurgów

Gabryjelę Makarewicz

Marię, Bolesława Bebów

Zenona, Wandę, Maksymiliana, Pelagię Jędrzejczak

Katarzynę, Franciszka Konior

Henryka Klajbra

Romana, Marię Smolińskich

Mieczysława, Mariana, Romana, Gertrudę, Ryszarda, Urszulę Dałkowskich

Edwarda, Antoninę Borowskich

Ryszarda Stachowiaka

Irenę, Jarosława Supińskich

Stanisława, Michalinę Grupińskich

Krystynę Krawczyk

Witolda Skibę

Mariannę, Franciszka Kaczór

Genowefę, Mariana Włodarczaków

Zmarłych z rodziny Malaków

Piotra Lorencen

Józefa, Marię, Klementynę, Antoniego, Stanisławę, Bronisławę Fabisiów

Józefa Dorne

Stanisławę, Władysława, Wojciecha, Eugeniusza Cichockich

Grzegorza, Walerię, Janinę Marciniaków

Leokadię, Andrzeja Witkiewiczów

 

IV sobota IV tajemnica Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

 

Jana Filipowiaka

Zmarłych z rodziny Filipowiaków i Wawrzyniaków

Józefa, Janinę Marciniaków

Mariannę, Stanisława Zaczyków zmarłych z rodziny

Walerię, Ludwika Stachowskich

Henryka Stachowskiego

Stanisława Zaczyka

Zmarłych z rodziny Chudzińskich, Jurgów, Matysiaków, Płotkowiaków, Wojna

Zbigniewa Sierszyńskiego

Franciszkę, Franciszka Grzybowskich

Annę, Józefa Owsiannych

Józefa Majchrzaka i zmarłych z rodziny Majchrzaków

Marię Białek

Zmarłych z rodziny Matuszczaków, Kupińskich, Krychowskich i Kędzierskich

Czesławę, Stefana Prałat

Krystynę, Bolesława Samol

Hieronima Bajera

Piotra Zysnarskiego

Annę, Jana Stankowiaków

Tadeusza, Helenę, Franciszka Prałatów

Józefa, Zofię, Czesława Antczaków

Wandę, Stanisława Owsiannych

Walentynę, Jana Plewa

Cecylię, Franciszka, Zenona Maszczyków

Wiktorię, Ignacego Chwierotów i zmarłych z rodziny

Jadwigę, Czesława Adamczaków

Mieczysławę, Franciszka Łukasików i zmarłych z rodziny

Tomasza Kiełbasiewicza

Witolda, Alojzego Stankowiaków

Kazimierę Jankowską

Mariannę, Jana Figas

Stanisławę, Piotra Skrzypczaków

Elżbietę Mikołajczyk

Anielę, Józefa Heigelmann

Helenę, Jerzego Gurtler

oraz wszystkich Zmarłych z rodziny

Annę, Józefa Zandeckich

Antona Hydliczka

Lucynę Witkowską

Franciszka, Władysławę Wyzuj i zmarłych z rodziny

Irenę i Zdzisława Jabkowskich

Stanisławę, Władysława Sławińskich i zmarłych z rodziny

Małgorzatę Skorczyk

Czesława Nowickiego

Annę, Jana Adamczaków

Danutę Bartkowiak

Władysławę Grzegorczyk

Danielę, Edmunda Klarzyńskich

Wandę, Józefa Legieniów

Alfreda Wójcika

Kazimierza Tylińskiego

Jadwigę, Kazimierza Tylińskich

Zenona Bartkowiaka

Zmarłych z rodziny Tylińskich i Bartkowiaków

Katarzynę, Czesława Dulat

Marię, Stanisława Ochockich

Joannę, Feliksa, Urszulę, Wojciecha, Kazimierza Wolnych

Włodzimierza Skórskiego

Urszulę, Marię, Władysława Kosmacz

Stanisławę, Jana Żak

Helenę, Jana Modrowskich

Zmarłych z rodziny Biedunkiewicz, Szemis

Zbigniewa Starczewskiego i jego rodziców

Zmarłych z rodziny Wojciechowskich, Chęcików, Wagnerów, Napieralskich, Ziółków, Kubickich i Modrowskich

 

IV sobota V tajemnica Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

 

Genowefę, Józefa Nosek

Wiktorię, Antoniego Kaczór

Sabinę, Edwarda Michalaków

Jana Roszaka

Zmarłych z rodziny Roszaków, Tomczaków

Edmunda, Józefę Szmais

Jadwigę, Leona Markiewiczów

Cecylię Pawlak

Jolantę Maćkowiak

Monikę, Jana Wojdowskich

Teresę, Sylwestra Klupsiów i zmarłych z rodziny

Mariana Gulika i zmarłych z rodziny

Tadeusza Grzegorczyka i zmarłych z rodziny

Marię, Czesława, Marka Marciniaków

Stanisława, Stanisławę Dudziaków

Leona, Helenę, Szczepana, Mirosławę Szczepaniaków

Ojca Kazimierza Szczepaniaka

Łucję Czerwińską

Hankę Skrzypek

Martynę Nowak

Józefa Szczepaniaka

Stanisławę, Czesława Czerwińskich

zmarłych z rodziny Kaczmarków i Szczepaniaków

Janinę, Jana Letkiewiczów

Piotra, Józefa, Cecylię Wieczorków

Stanisława Ruskowiaka

Czesława Gupińskiego

Zofię i Antoniego  Stoińskich

Sabinę i Alojzego Boberów

Annę, Józefa, Stanisława, Barbarę, Józefa Dębskich

Zofię, Franciszka, Sylwestra Gramsz

Teresę, Mieczysława Lange

Genowefę, Adama Przymus

Stanisławę i Bolesława Szygułów

Irenę, Zofię i Jana Paciów

Władysława Barczyka

Feliksa Szermenta i zmarłych z tych rodzin

Romana Brudkiewicza

Ryszarda Poradkę

Krystynę Boch

Walerię, Antoniego Marciniak

Krystynę, Aleksandra Krakowskich

Helenę, Jana Nowak

Teresę Krakowską

Władysławę, Antoniego Stabrowskich

Stanisława, Joannę, Stanisława Burkowskich

Marię Wojciak

Stefanię i Pelagię Kędzierskich

Barbarę, Jerzego Kuhnert

Stefana Kędzierskiego

Jerzego Kuhnert

Franciszkę i Czesława Wolnych

Józefa, Edmunda, Sewerynę Bręczewskich

Jana, Jadwigę Gelert

Zofię, Józefa, Kazimierza i Józefa Świątkiewiczów oraz zmarłych z rodz.