ul. Kościelna 1,
64-020 Czempiń

+48 (61) 28 26 573

|
Proboszcz

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 31 V 2020 www.parafia-czempin.pl

 

 1. Dziś w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Nasze uświęcenie powierzamy mocy i działaniu Ducha Świętego.
 2. Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki z dniem 1 lipca 2020 powołał Księdza Neoprezbitera Marcina Łabęckiego na stanowisko wikariusza w naszej Parafii. Powierzamy działaniu Ducha Świętego księdza Marcina, który modlił się za nas wraz z kolegami Neoprezbiterami u stóp Matki Bożej Jasnogórskiej i nas pozdrawia. Z racji wakacyjnych zastępstw posługę w naszej parafii rozpocznie od 1 VIII br.
 3. W punkcie nr 27 naszych Ogłoszeń Parafialnych znajduje się treść najnowszego Dekretu Księdza Arcybiskupa dotyczącego Liturgii w czasie trwania epidemii.
 4. W naszej parafii przygotowujemy kronikę Nawiedzenia obrazu MB Częstochowskiej (10-11.02) i zamierzamy ją wydać w formie fotoksiążki. Parafian, którzy chcieliby podzielić swoim świadectwem z tego czasu, dać wyraz swojej czci do Matki Bożej czy też podzielić się otrzymanymi łaskami, prosimy o przesłanie swojego tekstu do ks. Filipa na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – do 11 czerwca włącznie! Gdy kronika zostanie wydana, będzie możliwość jej nabycia w większej ilości.
 5. Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa odmawiać będziemy na zakończenie wieczornej Mszy św.
 6. Od Niedzieli 14 VI br. Msze św. sprawować będziemy już bez zmian, ponieważ nie ma już limitu osób w kościele. Natomiast w niektóre Niedziele będzie mała zmiana dotycząca Mszy św. o godz. 11.30., którą rozpoczniemy kilkanaście minut wcześniej, ze względu na zaplanowane Pierwsze Komunie Święte, prosimy sprawdzać zamówione intencje Mszy św.
 7. Cezaremu, Nikodemowi, Michałowi i Janowi, którzy w dzisiejszą Niedzielą Pierwszy raz przyjmą Pana Jezusa w Komunii św., życzymy, aby przez całe swoje życie wytrwali w takiej bliskości z Panem Bogiem, a Matka Boża i św. Józef ma ich rodziny pod opieką.
 8. Wszystkim Dzieciom z okazji Dnia Dziecka, życzymy, aby pod opieką Anioła Stróża miały szczęśliwe, bezpieczne dzieciństwo, a Matka Boża i św. Józef niech ochraniają ich rodziny.
 9. W poniedziałek przypada Święto NMP Matki Kościoła. Msze św. o godz. 8.00., 10.00., 18.00, w Borowie o godz. 16.30., w Gorzyczkach o godz. 16.30.
 10. W poniedziałek o godz. 10.00. Msza św. w intencji VI Róży pw. NMP Matki Kościoła.
 11. W czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
 12. Chorych i starszych z Komunią Św. odwiedzamy po uzgodnieniu z rodziną.
 13. Spowiedź i Adoracja Najświętszego Sakramentu w Pierwszy Piątek od godz. 7.30. do 8.00., od 16.00. do 18.00. z udzieleniem Komunii św. do 17.15.
 14. W Pierwsza Sobotę Miesiąca o godz. 7.20. Różaniec wynagradzajacy Niepokalanemu Sercu NMP, medytacja po Mszy św.
 15. Panu Tadeuszowi składamy podziękowanie za wykonane prace malarskie w prezbiterium, dziękujemy także za ofiarowane kwiaty na teren probostwa, dziękujemy Staropolskim „Bóg zapłać”.
 16. Choć nie ma zakazu przyjmowania Komunii św. na klęcząco, zwracamy się z serdeczną prośbą, aby powrócić do zwyczaju przyjmowania Komunii św. na stojąco oraz jeśli zdrowie pozwala, aby przed przyjęciem stojąc w rzędzie przyklękała trzecia osoba stojąca przed księdzem. Pozwoli to na jedność w postawie i ułatwi skupienie. Natomiast osobiście jako ksiądz Andrzej proszę o dodatkową życzliwość ze względu na słabnący wzrok oraz dolegliwości kręgosłupa szyjnego.
 17. W czasie trwania epidemii zachęca się do przyjmowania Komunii św. na rękę.
 18. Osoby, które przyjmują Komunię św. na rękę prosimy, aby ustawiały się jako pierwsze do komunikowania w rzędzie po stronie ambony i Paschału, czyli tam gdzie mówimy kazania, dla dobrej widoczności ręce prosimy mieć podniesione na wysokości serca, pod spodem powinna znajdować się prawa otwarta dłoń, a na niej położona lewa otwarta dłoń. Na słowa „Ciało Chrystusa” odpowiadamy: „Amen”. Następnie na lewą dłoń kapłan kładzie Komunię św. i dalej trzymając na lewej dłoni Najświętszy Sakrament prawą ręką zabieramy Komunię św. i nie odchodząc, jeszcze wobec księdza spożywamy Komunie św. i następnie odchodzimy. Kolejność dotyczy osób praworęcznych, można też wyobrazić sobie, że skrzyżowane dłoni symbolizuje krzyż, że kładziemy i przyjmujemy Ciało Pana Jezusa za nas Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.
 19. Komunia duchowa jest to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz poza przestrzenią sakramentalną. Składa się ona z trzech elementów: wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłości skierowanej ku Niemu oraz pragnienia, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.
 20. Biuro Parafialne w czasie epidemii czynne od poniedziałku do soboty po Mszy św. ok. godz. 8.35. oraz po Mszy św. ok. godz. 18.35. prosimy chwilę zaczekać, aż ksiądz wróci z kościoła, można także w zakrystii zgłaszać sprawy.
 21. W Biurze można odbierać książeczki komunijne oraz alby, jeżeli rodzice chcą wybrać lub zmienić termin Pierwszej Spowiedzi i Komunii św. to prosimy o uzgodnienie.
 22. W zakrystii oraz w Biurze po 35 zł można nabyć Film Jolanty Hajdasz pt. „Powrót”, o księdzu Arcybiskupie Antonim Baraniaku. Wielki Arcybiskup uratował Kościół, przez ponad dwa lata torturowali go najokrutniejsi kaci Mokotowa. Gdyby Abp Antoni Baraniak dał się załamać, Kard. Stefan Wyszyński trafiłby do więzienia, a Kard. Karol Wojtyła być może nigdy nie zostałby Papieżem.
 23. Zgodnie z najnowszym Dekretem Księdza Arcybiskupa wracają zaplanowane  Katechezy Przedmałżeńskie, szczegóły na stronie duszpasterstwa rodzin-poznan.
 24. Staropolskim „Bóg zapłać” dziękujemy wszystkim Parafianom, że nie mogąc osobiście

przybyć do kościoła w różny sposób przekazywali ofiary na daninę, na potrzeby Parafii. Bóg zapłać.

 1. Zachęcamy do wspólnej modlitwy Różańcowej codziennie o godz. 20.30., która jest także transmitowana z naszego kościoła na stronie Parafii.
 2. Niech trwa nasza pokorna i wytrwała modlitwa o zakończenie epidemii, trwajmy na modlitwie osobistej i w kościołach, ufając, że Bóg przez ręce Matki Bożej udzieli potrzebnych Łask.

 

 1. W związku z zagrożeniem epidemicznym, przekazujemy najnowszy dekret ks. arcybiskupa:

 

W związku ze zniesieniem z dniem 30 maja br. limitu uczestników zgromadzeń religijnych oraz z aktualną sytuacją epidemiologiczną, zmianom ulegają poniższe zasady dotyczące duszpasterstwa. Poza sprawami uwzględnionymi w niniejszym dekrecie, nadal obowiązują regulacje zawarte w wydanych dla Archidiecezji Poznańskiej poprzednich aktach prawnych.

 

1. Udział w liturgii

Z dniem 30 maja br. przestaje obowiązywać limit uczestników zgromadzeń liturgicznych (obowiązkowe pozostaje zakrywanie twarzy maseczką przez uczestników liturgii według dotychczasowych zasad oraz zachowanie bezpiecznego dystansu). Zniesienie liczby uczestników dotyczy także pogrzebów.

Należy zachować dotychczas nakazane zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny, jak również zasady dotyczące udzielania Komunii Świętej i sprawowania sakramentu pokuty. Celebrans lub proboszcz podczas każdej liturgii winien wyraźnie zapowiedzieć porządek dwóch sposobów udzielania Komunii Świętej.

 

2. Dyspensa

Do niedzieli 31 maja br. obowiązuje ogólna dyspensa od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej udzielona wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz pozostałym wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej.

Od niedzieli 7 czerwca obowiązywać będzie już tylko dyspensa dla:

 1. osób w podeszłym wieku i kobiet w stanie błogosławionym,
 2. osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
 3. osób, które czują wielką obawę przed zarażeniem.

Zachęcam usilnie wiernych do udziału w Mszach Świętych oraz do korzystania z sakramentu pokuty.

 

 1. Czas Komunii wielkanocnej

Przedłużam czas Komunii wielkanocnej w Archidiecezji Poznańskiej do Święta Podwyższenia Krzyża Świętego, tj. do dnia 14 września 2020 roku. Przyjęcie Komunii św. wielkanocnej w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika. Zachęcam gorąco Archidiecezjan, którzy jeszcze tego nie uczynili, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do sakramentu pokuty i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii św. Kapłanów proszę o stworzenie szerokich możliwości przystąpienia do spowiedzi.

 

4. Pierwsza Komunia Święta

Nadal obowiązują dotychczas wydane zasady dotyczące organizacji uroczystości Pierwszej Komunii Świętej.

 

5. Duszpasterstwo chorych i posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

Jeśli chorzy wyrażają taką wolę, możliwe jest odwiedzanie ich z sakramentami świętymi.

Z dniem 31 maja br. zostaje przywrócona posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Wznowiony zostaje tegoroczny kurs dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy – według kalendarza przygotowanego przez Duszpasterza Szafarzy.

 

6. Modlitwa różańcowa

Zapraszam wszystkich – kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich – do wytrwałej modlitwy we wspólnotach domowych, w szczególności do modlitwy różańcowej o godz. 20.30 w jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem. Modlitwa ta trwać będzie do Uroczystości Bożego Ciała, czyli do dnia 11 czerwca.

Proszę, aby uwzględnić w niej również intencję o dar nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych z Archidiecezji Poznańskiej, a ostatnie dziewięć dni ofiarować też jako dziękczynienie za wszelkie łaski, jakich dobry Bóg udzielił nam wszystkim w minionych tygodniach.

 

7. Sakrament bierzmowania

W parafiach, w których bierzmowanie przewidziane było w terminach wiosennych, uroczystość udzielenia tego sakramentu można zorganizować latem lub jesienią. Księża biskupi będą gotowi do posługi po uroczystości Bożego Ciała. Termin – w zależności od woli rodziców i stanu przygotowania młodzieży – należy ustalić z księdzem biskupem, który miał w bieżącym roku udzielić w danej parafii bierzmowania. Zachęca się do wspólnych bierzmowań międzyparafialnych lub dekanalnych.

W parafiach, w których bierzmowanie przewidziane było w terminach jesiennych, sakrament ten udzielony zostanie według dotychczasowych ustaleń.

Bierzmowanie dla dorosłych odbędzie się w katedrze poznańskiej w niedzielę 30 sierpnia o godz. 14.00.

 

8. Wizytacje kanoniczne

Wizytacje kanoniczne przewidziane w terminach wiosennych zostają przeniesione na jesień, a wizytacje jesienne odbędą się w roku 2021, chyba że wizytator co innego ustali z zainteresowanymi księżmi proboszczami.

 

9. Spotkania duszpasterskie

Można powrócić do spotkań grup duszpasterskich oraz grupowego przygotowania do przyjęcia sakramentów. We wszelkich spotkaniach nieliturgicznych należy przestrzegać limitu 150 osób.

Katecheza przedmałżeńska oraz spotkania w poradniach dla narzeczonych wracają do normalnego trybu funkcjonowania od dnia 1 czerwca, według ustalonego wcześniej harmonogramu. Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa zaleca się, aby katechezy odbywały się w kościołach. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Duszpasterstwa Rodzin.

 

 1. Nawiedzenie Obrazu MB Częstochowskiej

Wznowienie Nawiedzenia nastąpi wówczas, gdy będą możliwe duże zgromadzenia publiczne. Kontynuację Nawiedzenia rozpoczniemy w dekanacie przemęckim, zachowując dotychczasową kolejność parafii.

 

11. Boże Ciało i pielgrzymki

Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, nie organizuje się procesji Bożego Ciała ulicami parafii. W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa możliwa jest procesja eucharystyczna po Mszy św. wokół kościoła. Z uwagi na zachowanie limitu 150 uczestników zgromadzeń poza świątynią zaleca się, by odbyło się kilka procesji.

W najbliższym czasie zostanie również opublikowany komunikat dotyczący szczegółów organizacji pielgrzymek.

 

12. Świadectwa czasu epidemii

Należy zadbać o udokumentowanie doświadczenia wiary i życia Kościoła w czasie pandemii, zachęcając wiernych do spisania lub nagrania świadectw z przeżywania minionego czasu. Kapłani proszeni są o przesyłanie do Kurii swoich świadectw z życia wspólnot parafialnych.

 

13. Odnowienie przyrzeczeń kapłańskich

Uroczysta Msza Święta koncelebrowana z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich odbędzie się w katedrze poznańskiej w sobotę 20 czerwca br. o godz. 11.00. Już teraz serdecznie zapraszam wszystkich kapłanów i proszę o uwzględnienie tej daty w planowaniu zajęć.

 

                                                                                         † Stanisław Gądecki

                                                                           Arcybiskup Metropolita Poznański

                                                                                                            

 1. Przewodnik Katolicki i Gość Niedzielny są do nabycia na balaskach przed ołtarzem.
 2. Pożegnaliśmy śp. Stanisławę Dziwak z ul. Polnej, natomiast w poniedziałek o godz. 11.30 pożegnamy śp. Czesława Skrzypczaka z ul. Długiej. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.