ul. Kościelna 1,
64-020 Czempiń

+48 (61) 28 26 573

|
Proboszcz

                                            INTENCJE  MSZALNE   8 - 14 VIII 2022

PONIEDZIAŁEK   8 VIII  2022 św. Dominika

8.00. O zdrowie dla Eweliny i Boże Błogosławieństwo w rodzinie

8.00. O zdrowie dla Ireny i Grzegorza oraz pogodzenie się z wolą Pana Boga
          dla bliskich osób

18.00.   W int. Moniki i Marcina w 7 r. ślubu z podziękowaniem Panu Bogu
           za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę

           Matki Bożej i św. Józefa oraz o radość życia wiecznego dla Zmarłych
           z rodziny Kochanka, Szczepaniaków, Korbików i Chraplaków

 

WTOREK  9 VIII 2022 św. Teresy Benedykty od Krzyża

8.00.   W intencji Panu Bogu wiadomej

18.00. Za śp. Józefa w 13 r. śm. i Jerzego w 3 r. śm., Stefanię Jessa, Zmarłych
            z rodz. Jessa i Wiśniewskich

 

ŚRODA  10 VIII 2022  św. Wawrzyńca

8.00. Za śp. Leokadię i Edmunda Fryder i Zmarłych z rodz. Fryder i Grygier

17.45. Nowenna do Matki Bożej Pocieszenia

18.00. Za śp. Józefę i Stefana Pawlaków, Franciszkę Gaertner i Janinę Buchowską

 

CZWARTEK  11 VIII 2022 św. Klary

8.00. Za śp. Eugeniusza Jankowiaka w rocz. śm., Bronisławę, Wojciecha
          Jankowiak, Tadeusza Michora

16.00. Sakrament Małżeństwa: Monika i Łukasz

18.00. Za śp. Czesławę w 7 r. śm., Tadeusza Koniecznych, Franciszkę i Romana
           Tomiaków i Zmarłych z rodz. Koniecznych i Tomiaków

                                                           

PIĄTEK   12 VIII 2022

8.00. W intencji ks. Oscara, z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej
      oraz św. Michała Archanioła – intencja od Margaretki

14.30. Sakrament Małżeństwa: Izabela i Tomasz

17.45. Koronka do Bożego Miłosierdzia

18.00. rez.

 

SOBOTA  13 VIII 2022  

8.00.  o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla
           ks. Proboszcza – od Margaretki

14.30. Msza św. chrzcielna

16.00. Sakrament Małżeństwa : Olga i Przemysław

18.00.  Za śp. Stanisławę, Jana Duszyńskich, Mariannę, Władysława i Joannę
             Duszyńskich, Pelagię Nowak prosząc o radość życia wiecznego

18.00.  Za śp. Irenę, Edwarda Dąbrowskich, Stefana Brzeziewskiego

19.30. Za śp. Wacława Brzozowskiego w 21 r. śm., Zofię Brzozowską,
             Teresę Mroczek, Teresę Mackowską i Zmarłych z rodz.  

 

  20 NIEDZIELA  ZWYKŁA  14 VIII 2022

8.00.  Za śp. Walerię w 7 r. śm. i Antoniego Marciniak, Krystynę, Aleksandra  
           Krukowskich i Zmarłych z rodz.

10.00.  Z podziękowaniem Panu Bogu za 62 lata pożycia małżeńskiego, z prośbą
            o dalsze Boże Błogosławieństwo opiekę Matki Bożej i św. Józefa oraz  
            zdrowie dla całej rodziny.

10.00.  Msza św. w intencji dziękczynno-błagalnej za Parafian z Piechanina
             na zakończenie Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

11.30.  W int. Justyny i Andrzeja w 20 rocznicę ślubu z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie otrzymane Łaski z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo, potrzebne zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Józefa nad całą rodziną a dla zmarłych z rodziny o radość wieczną

11.30. Z podz. Panu Bogu i Matce Bożej za wszystkie odebrane łaski z prośbą
             o zdrowie, Boże bł. i opiekę św. Józefa dla całej Rodziny, a dla Zmarłych
             o dar życia wiecznego

15.00. Sakrament Małżeństwa: Natalia i Patryk.

 

 

 

 

 

Borowo 8.45. Za śp. Mariannę, Feliksa, Edmunda Roszaków, Emilię, Henryka
                          Petelskich i Zmarłych z rodz.

 

 

 


18.00. Msza św. zbiorowa za Zmarłych – w ich intencji w Domu Księży Emerytów w Poznaniu dodatkowo odprawionych zostanie  Mszy św.

 1. Za śp. Reginę, Czesława Kaptur i Zm. z rodz. Kapturów, Witkowskich
  i Piotrowskich
 2. Za śp. Stefana Żuraw w 11 r. śm. i Grzegorza Józefowskiego w 5 r. śm.
 3. Za śp. Zdzisława w 16 r. śm. oraz Annę i Sylwestra Antoniak, zm. z rodz. Antoniaków i Fryderów
 4. Za śp. Helenę i Leona Szczepaniaków – od rodz. Siejków z Nowego Gołębina
 5. Za śp. Joannę Gidaszewską – od wnuka Dawida z rodz.
 6. Za śp. Czesławę Prałat – od córek Ewy i Bogumiły z rodzinami
 7. Za śp. Zenona Noska - od szwagierki Marzeny z rodz.
 8. Za śp. Łukasz Durka – od cioci Eli i Zygmunta, kuzynek Justyny i Kamili z rodz.
 9. Za śp. Monikę Siejek – od I Róży Ojców z Nowego Gołębina
 10. Za śp. Stanisława – od Eli Wojciechowskiej, Marii i Danuty Durka, Zofii
  Suchora z rodzinami
 11. Za śp. Iwonę Matysiak, Jana Pawlaka – od rodz. Pawlaków
 12. Za śp. Danielę Pilarską – od rodz. Durków
 13. Za śp. Bronisławę i Józefa, Jana Pelczyków, Stanisławę, Antoniego
  Ziętkowskich i zm. z rodz.
 14. Za śp. Krzysztofa Woźnego – od rodz. Dobrzyńskich
 15. Za śp. Jana Jarzębowskiego w 31 r. śm., Leonorę Jarzębowską, Zmarłych
  z rodz. Jarzębowskich i Przybylskich
 16. Za śp. Mariana Jaguś – od sąsiadów z ul. Przedszkolnej 8
 17. Za śp. Wojciecha Grupa – od brata Pawła z rodz.