ul. Kościelna 1,
64-020 Czempiń

+48 (61) 28 26 573

|
Proboszcz

                                            INTENCJE  MSZALNE       9 – 15 VIII 2021

PONIEDZIAŁEK    9 VIII  2021 św. Teresy Benedykty od Krzyża Dz. i M. Patronki Europy

8.00. Za śp. Zofię Kaczmarek – int. od sąsiada Arkadiusza z rodziną

18.00. Za śp. Jerzego i Urszulę Sel z okazji pogrzebu

18.00. W intencji Moniki i Marcina w 6 r. ślubu z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i św. Józefa oraz o radość życia wiecznego dla zmarłych z rodziny Kochanka, Szczepaniaków, Korbików i Chraplaków

 

WTOREK  10 VIII 2021 św. Wawrzyńca M.                                                                                      

8.00. Za śp. Helenę, Janinę, Feliksa Pawlisiaków, Marię, Stanisława, Reginę, Henryka, Janusza Wojtkowiaków

18.00. Za śp. Krzysztofa o Łaskę życia wiecznego

18.00. Za śp. Czesławę w 6 r. śm. i Tadeusza Koniecznych, Franciszkę, Romana Tomiaków i zm. z rodziny Koniecznych i Tomiaków

 

ŚRODA    11 VIII 2021

8.00. Za śp. Klarę i Leona Kaźmierczak i zm. z rodziny

8.00. Za śp. Eugeniusza, Bronisławę, Wojciecha Jankowiak, Tadeusza Michora

15.30. Sakrament Małżeństwa : Dajana i Marcin

17.45. Nowenna do Matki Bożej Pocieszenia

18.00. Za śp. Zachariasza Przygodzkiego – int. od Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ziemi Czempińskiej

18.00. rez.

 

           CZWARTEK  12 VIII 2021

8.00.Za śp. Irenę i Władysława Kaźmierczak

17.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań

18.00. Za śp. Romana Karwatka – int. od rodziny Stam i Włodarczak

18.00. Za śp. Irenę i Edwarda Dąbrowskich

 

                                                 

PIĄTEK  13 VIII 2021

8.00. W intencji ks. proboszcza z prośbą o Boże Błogosławieństwo, opiekę matki Bożej i św. Józefa – int. od Margaretki

17.45. Koronka do Bożego Miłosierdzia

18.00. Za śp. Reginę Barańską – int. od dzieci z rodzinami

18.00. W 15 rocznicę ślubu Przemka i Małgorzaty dziękując Panu Bogu i Matce Bożej za otrzymane Łaski prosząc o dalsze Boże Błogosławieństwo, zdrowie dla całej rodziny – int. od babci Teresy

19.30. Za śp. Halinę Polowczyk – int. od Przyjaciół z Kręgu Biblijnego

 

SOBOTA  14 VIII 2021 św. Maksymiliana Marii Kolbego M.

8.00. rez.

15.00. W intencji Stefanii i Antoniego Bartkowiaków z okazji 50 rocznicy ślubu z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie otrzymane Łaski z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo, potrzebne zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Józefa nad całą rodziną oraz o radość wieczną dla wszystkich zmarłych z rodziny

18.00. Za śp. Stanisławę i Jana Duszyńskich, Mariannę i Władysława Duszyńskich, Pelagię Nowak o radość życia wiecznego

18.00. Za śp. Wacława Brzozowskiego w 20 r. śm. i Zofię Brzozowską i Teresę Mroczek

 

 

   20 NIEDZIELA ZWYKŁA 15 VIII 2021 Uroczystość Wniebowzięcia NMP

8.00. Za śp. Walerię w 6 r. śm., Antoniego Marciniaków, Krystynę, Aleksandra Krukowskich i zm. z tych rodzin

10.00. W intencji Ojczyzny – intencja zamówiona przez Burmistrza i Radnych Rady Miejskiej w Czempiniu

10.00. Za śp. ks. Prałata Czesława Wojciechowskiego w 12 r. śm.  – int. od rodziny

11.30. W intencji 11 Róży pw. MB Wniebowziętej

11.30. W intencji Kasjany i Zofii z okazji 1 rocznicy urodzin, z podziękowaniem Panu Bogu i rodzicom za dar życia, z prośbą o dalsze Błogosławieństwo, zdrowie, szczęśliwe dzieciństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa nad rodziną i opiekę Anioła Stróża

18.00. Za Parafian

Borowo 8.45.rez.