ul. Kościelna 1,
64-020 Czempiń

+48 (61) 28 26 573

|
Administrator

Wykaz dokumentów potrzebnych do udzielenia sakramentu:

  • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu
  • dowody osobiste
  • ostatnie świadectwo katechizacji
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne, zw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny


Narzeczeni zgłaszają się w Biurze Parafialnym przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym zawarciem sakramentu małżeństwa z w/w dokumentami. Dokument z USC nie może być starszy niż 6 miesięcy (czas ważności liczy się od dnia wystawienia do dnia ślubu)