Niedzielu Chrztu Pańskiego 12.1.2014 Drukuj
sobota, 11 stycznia 2014 15:13

NIEDZIELA  CHRZTU PAŃSKIEGO  12.1.2014  parafia-czempin.pl

  1. 1. W dzisiejszą niedzielę Kościół wspomina chrzest Pana Jezusa. Dziękujmy za rodziców, którzy dali nam życie i poprosili  Pana Boga o życie wieczne i włączenie nas do Kościoła, za który jesteśmy współodpowiedzialni. W modlitwie pamiętajmy także o rodzicach chrzestnych, a także o dzieciach, które trzymaliśmy do chrztu.
  2. 2. Tradycyjnie w styczniu pragniemy objąć modlitwą Babcie i Dziadków, a także wyrazić im naszą wdzięczność. Z okazji przypadających w tym miesiącu Dnia Babci i Dnia Dziadka będziemy modlić się w ich intencji w Katedrze Poznańskiej w piątek dnia 17 stycznia 2014 roku, o godz. 1800 podczas Mszy św., której będzie przewodniczył Ksiądz Biskup Grzegorz Balcerek.

Po Mszy świętej odbędzie się wspólne rodzinne kolędowanie z zespołem „ Trzej Królowie”.

  1. 3. Jak co roku, w dniach od 18 do 25 stycznia 2014 roku, wraz z chrześcijanami na całym świecie, będziemy modlić się o jedność chrześcijan. Hasłem tegorocznego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan są słowa: Czyż Chrystus jest podzielony? (1Kor 1,1-17).

Niechaj intencja jedności stanie się przedmiotem intensywnej modlitwy. Na stronie parafialnej umieszczony jest program nabożeństw w różnych kościołach, w przyszłą niedzielę o godz. 15.00. w Kościanie w kościele p.w. św. Brata Alberta odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne.

Na zakończenie Oktawy Modlitw o Jedność Chrześcijan w sobotę 25 stycznia, nabożeństwo

ekumeniczne odbędzie się w kościele Ewangelicko-Augsburskim Łaski Bożej

przy  ul. Obozowej 5, o godz. 18:00. W nabożeństwie tym wezmą udział Zwierzchnicy:

Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewang. - Augsburskiego ks. bp Marcin Hinz,

Okręgu Zachodniego Kościoła  Ewang.-Metodystycznego ks. superintendent Sławomir Rodaszyński,

Okręgu Zachodnio - Wielkopolskiego Kościoła Zielonoświątkowego prezbiter Stanisław Cieślar.

Słowo Boże będzie głosił Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki.

  1. 4. W piątek przypada Dzień judaizmu. Hasło tegorocznych obchodów Dnia Judaizmu zostało zaczerpnięte z Księgi Wyjścia (15,2): Pan jest moją mocą (…). Jemu zawdzięczam moje ocalenie. Odnosi się ono do wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej, mocą Bożej interwencji. Ma ono współczesne odniesienie do tragicznych losów Żydów czasu Zagłady. Dla nas, chrześcijan, starotestamentalna figura wyzwolenia ma swe spełnienie w zbawczej tajemnicy Paschy Chrystusa. Spełnia się ona w życiu poszczególnego chrześcijanina, jak również w życiu Kościoła, skazywanego na zagładę przez totalitarne systemy.
  2. 5. W sobotę o godz. 17.20. odmawiamy Różaniec za zmarłych polecanych w Zaduszkach rocznych, o godz. 18.00. sprawujemy Mszę św. w ich intencji
  3. 6. Msze św. w czasie kolędy w tygodniu tylko o 8.00.,w środy o 8.00. i 18.00 w łączności z Nowenną do Matki Bożej Pocieszenia, sobota i niedziela bez zmian.
  4. 7. Plan kolędy już w całości umieszczony jest w gablocie  oraz na stronie parafialnej.
  5. 8. Terminy Nauk Przedmałżeńskich w naszej Parafii oraz we Farze w Kościanie podane są na stronie parafialnej. Terminy Poradni Rodzinnej w naszej Parafii podamy w lutym.
  6. 9. Przewodnik Katolicki, Gość Niedzielny, Arka i Miłujcie się są do nabycia u ministrantów.
  7. 10. We wtorek o godz. 11.00. pożegnamy śp. Ireneusza Szymanowskiego z ul. Przedszkolnej. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.