Nasi Duszpasterze:

 • Proboszcz - ks. Andrzej Wojciechowski
  Święcenia kapłańskie - 26 maja 1994
 • Wikariusz - ks. Filip Kodur
  Święcenia kapłańskie - 26 maja 2018
 • Ksiądz Senior - ks. kan. Ryszard Turski
  Święcenia kapłańskie - 28 czerwca 1964
 • Ksiądz Prałat - ks. Czesław Bartoszewski
  Święcenia kapłańskie - 27 maja 1965