ul. Kościelna 1,
64-020 Czempiń

+48 (61) 28 26 573

|
Proboszcz

       GŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA PALMOWA 28 III 2021 parafia-czempin.pl

 1. Nabożeństwo Gorzkich Żali dzisiaj o godz. 15.00. i bezpośrednio Msza św. o godz. 15.45., nie będzie Mszy św. o godz. 18.00.
 2. Biuro Parafialne czynne w poniedziałek, wtorek i w środę po rannej i wieczornej Mszy św.
 3. Dziękujemy Róży z Borowa pw. MB Królowej Polski oraz 8 Róży pw. MB z Lasalette za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego, a także serdecznie dziękujemy za wszystkie licznie złożone ofiary na daninę diecezjalną i na kwiaty do Grobu Pańskiego. Bóg zapłać.
 4. Szczególną uwagę zwróćmy uwagę dezynfekcję rąk przy wejściu do kościoła, na obowiązkowe noszenie maseczek, siadanie w ławkach przed naklejoną kartką, wychodzenie do Komunii św. od pierwszej do ostatniej ławki.
 5. Niedzielą Palmową rozpoczynamy liturgię Wielkiego Tygodnia, w którym rozważamy zbawcze wydarzenia z życia oczekiwanego Mesjasza Jezusa Chrystusa. Zróbmy wszystko, aby uczestniczyć w świętym Triduum Paschalnym, ze względu na limit 37 osób zachęcamy do uczestnictwa przez media.
 6. W Wielki Czwartek Msza św. o godz. 18.00. po niej Adoracja do godz. 21.30. W naszym parafialnym Wieczerniku przeżywać będziemy ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa.
 7. W Wielki Piątek dzień męki i śmierci Pana Jezusa. o godz. 18.00. początek liturgii z adoracją Krzyża Świętego i Komunią św., Adoracja do 22.30. Obowiązuje post ścisły, od którego nie ma dyspensy. o godz. 15.00. Koronka do Miłosierdzia Bożego, o godz. 15.15. Droga krzyżowa.
 8. W Wielką Sobotę dzień Adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim od godz.8.00. do 19.30. Liturgia Wigilii Paschalnej o godz.19.30.,na którą prosimy przynieść świece, na zakończenie liturgii procesja Rezurekcyjna.
 9. W Wielki Piątek i w Sobotę o godz. 8.20. w kościele odmówimy Jutrznię, na którą serdecznie zapraszamy.
 10. W Wielką Sobotę przypada Pierwsza Sobota Miesiąca, o godz. 7.20. Różaniec Wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi, Medytacja po Jutrzni ok. 8.15.
 11. Święcenie potraw na stół wielkanocny w Wielką Sobotę : Błogosławienie i święcenie potraw na stół wielkanocny w tym roku odbędzie się w naszych domach.

 Podajemy przebieg obrzędu i treść modlitwy: Na stole ustawiamy świecę.

Ojciec rodziny: - Chrystus zmartwychwstał, alleluja! Odpowiadamy: - Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja!

Czytanie z Listu do Tesaloniczan: „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was".

 

Ojciec rodziny: - Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, i królujesz na wieki wieków. Odpowiadamy: Amen.

 1. Ksiądz Proboszcz Błażej Barczak podaje plan Święconki:

 Nowy Gołębin: przy posesji Państwa Płocieniak godz. 10.00, między posesja Państwa Szulc i Nowaccy-10.15.

 Gorzyczki: przy krzyżu na wprost Państwa Grzelka- 10.30. Przy kaplicy- 10.45, przy figurze na wyjeździe z Gorzyczek-11.00. 

Gorzyce: przy krzyżu wyjazd na Borowo-11.15, przy świetlicy-11.30, przy obelisku Floriana Marciniaka- 11.45.

 1. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msza św. o godz. godz. 7.00. z procesją na zakończenie Mszy św., 10.00., 11.30., 12.45. 18.00. W Borowie o godz.8.45., w Gorzyczkach o 9.30.
 2. W II Święto Msze św. o godz. 8.00.,10.00.,11.30.,12.45.,18.00. W Borowie o godz. 8.45., w Gorzyczkach o godz. 9.30. Przed kościołem będą zbierane ofiary na KUL i WT w Poznaniu.
 3. Akcja Honorowego Krwiodawstwa odbędzie się w Niedzielę 11 IV br. na Rynku w Czempiniu od godz. 9.00. do 14.00. Zachęcamy do tej samarytańskiej postawy.
 4. Albumy Przy Figurze Najświętszego Serca Pana Jezusa można zobaczyć i zapisać się z podaniem imienia i nazwiska oraz ilości sztuk zamówienia Albumu Pamiątki Nawiedzenia naszej Parafii Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Koszt 100zł, zapisywać można się tylko do Wielkiego Czwartku.
 5. Jeżeli to możliwe, to najlepiej rozpocząć Peregrynację Obrazu matki Bożej Częstochowskiej od początku naszej Parafii, od Nowego Gołębina, od strony Państw Wawrzyniak w kierunku Gorzyczek, Gorzyc i Borowa. Jeżeli ktoś nie przyjmie Obrazu to nie będziemy tego komentować. Obraz będzie oddawany do następnej rodziny o godzinie 18.00., rodzina przyjmująca powinna zorientować się wcześniej do kogo ma Obraz przekazać.
 6. W środę podczas Nowenny przypada zmiana tajemnic Żywego Różańca, intencja na kwiecień : Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.
 7. Prasa katolicka jest do nabycia na balaskach.
 8. Pożegnaliśmy śp. Stefanię Cegielską z ul. Kolejowej, śp. Wiesława Wojciechowskiego z ul. Spółdzielców, śp. Krystynę Słabolepszą z ul. Kuczmerowicza, w Wielki Poniedziałek o godz. 11.00. pożegnamy śp. Andrzeja Matuszkowiaka z Borowa oraz o godz. 13.00. pożegnamy śp. Krzysztofa Kaźmierczaka z ul. Kuczmerowicza, w Wielki Wtorek o godz. 11.00. pożegnamy śp. Mariannę Konradowską z Borowa, Msza św. w Kościele Parafialnym i przejazd na cmentarz, następnie dalszy ciąg Liturgii Pogrzebu, w Wielką Środę o godz. 11.00. pożegnamy śp. Alberta Łukaszewicza z ul. Przedszkolnej, śp. Pana Dyrektora Alberta pożegnamy : Msza św. o godz. 11.00. w Kościele Parafialnym, następnie przejazd na cmentarz i dalszy ciąg Liturgii Pogrzebu. Ze względu na wymogi sanitarne, aby umożliwić delegacjom udział w Pogrzebie, zachowując nowe obostrzenia sanitarne ustawiają kondukt za cmentarzem ewangelickim, koło Mleczarni, gdy nadjedzie samochód pogrzebowy kondukt rusza na Cmentarz Parafialny.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.