ul. Kościelna 1,
64-020 Czempiń

+48 (61) 28 26 573

|
Proboszcz

4 sobota 1 tajemnica Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Kazimierza Sulejewskiego

Annę, Stefana Siejak

Mariannę, Kazimierza Sulejewskich

Mieczysława, Mariana, Gertrudę Dałkowskich

Edwarda, Antoninę Borowskich

Irenę, Jarosława Supińskich

Ryszarda Stachowiaka

Pelagię Walczak

Czesławę, Wincentego, Henryka Wojciechowskich

Stanisławę Jakubowską

Józefa Marciniaka

Jadwigę, Stefana, Romana Szymczaków

Sylwię Maciejewską

Krzysztofa Nowaka

Pelagię, Antoniego Grzybowskich

Władysławę, Kazimierza Mroczek

Joannę, Wacława, Genowefę Cacha

Teresę Mroczek

Zofię, Wacława Brzozowskich

Jana Roszaka

Zmarłych z rodziny Roszaków i Tomczaków

Stefanię, Kazimierę, Czesława Korbików

Stanisława Swojaka

Stefanię, Edwarda Hajder

Wojciecha Odważnego

Mariana, Genowefę Włodarczaków

Zmarłych z rodziny Malaków

Piotra Lorencen

Jana Jaworskiego

Mariannę, Józefa Ustasiaków

Zdzisława Dziamskiego

Władysława Patyka i Zmarłych z rodziny

Władysława, Anastazję Nowaków i zmarłych z rodziny

Stanisława, Zofię, Stanisława Chrustów

Joannę Siwińską

Grażynę Buda

Renatę Lorenc

Józefę, Franciszka Nowakowskich

Marię, Józefa, Lechosława Kowalskich

Władysławę, Alojzego Wojciechowskich

Martę, Beatę, Walentego Wachowiaków

Jerzego Kubasika

Marię, Antoniego, Stanisława, Jerzego, Marię Brudków

4 sobota 2 tajemnica Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Marię, Stanisława Kaczmarków

Cecylię, Czesława, Grzegorza Łabińskich

Barbarę Zandecką

Helenę, Czesława, Zygmunta Zielniców

Bronisławę, Feliksa Ambrożych

Kazimierza Górnego

Ks. Prałata Czesława Wojciechowskiego

Katarzynę Postaremczak

Teresę Hempel

Stanisławę, Kazimierza Adamczaków

Teodorę, Jana Til

Zenona, Maksymiliana, Pelagię Jędrzejczaków

Katarzynę, Franciszka Konior

Henryka Klajber

Marię, Romana Smolińskich

Kazimierza Kaczora

Reginę, Franciszka Grypczyńskich

Michała Kasprzaka

Zmarłych z rodziny Łęckich, Przybylskich, Jankowiaków

Annę Grabiec

Edwarda Szymoniaka

Edmunda, Józefę Szmais

Leona, Jadwigę Markiewiczów

Cecylię Pawlak

Jana, Monikę Wojdowskich

Czesława, Antoniego, Stanisławę Beszterda

Stanisławę, Floriana Sobolewskich

Kazimierę, Franciszka Mazurczaków

Marię, Ludwika, Marcina Skorupińskich

Joannę, Stefana Koniecznych

Eleonorę, Jana Ławniczaków

Edwarda Hohorek

Mariannę, Stanisława Zaczyków

Walerię, Ludwika, Henryka Stachowskich

Stefana Prałata

Krystynę, Bolesława Samol

Jakuba, Mariannę, Stanisławę Bugajewskich

Jana, Marię Jędroszkowiaków

Stanisława Zabłockiego

Stanisława Kasprzaka

Zmarłych z rodziny Kasprzaków i Jaroszyńskich

Marię, Jana, Józefa Woźnych

Stanisławę, Ignacego Bartkowiaków

4 sobota 3 tajemnica Zesłanie Ducha Świętego

Franciszkę Wieczorek

Annę, Józefa, Stanisława Dębskich

Zofię, Franciszka, Sylwestra Gramsz

Teresę, Mieczysława Lange

Genowefę, Adama Przymus

Barbarę, Józefa Dębskich

Irenę, Alojzego Maślaków

Cecylię, Edmunda Szłapczyńskich

Franciszkę Piotrowską 

Zmarłych z rodziny Piotrowskich, Antkowiaków, Walkowiaków

Leona Ludwiczaka

Marię, Teofila Cichockich

Zygmunta Kaczora

Marię, Stanisława Ochockich

Katarzynę, Czesława Dulat

Anielę, Jana Szymczaków

Mariana Bartkowiaka

Kazimierza Maćkowiak

Marię, Leona Taciak

Jana, Kazimierza Stuckich

Marię, Władysława Kaczmarków

Stefana Bartlakowskiego

Józefę, Kazimierza Bartlakowskich

Teofilę Lorenz

Barbarę, Hieronima Furdal

Przemysława Sionkowskiego

Stanisławę, Tomasza Drgas

Wandę, Juliana Beszterda

Agnieszkę, Jakuba, Jana Hajder

Mirosławę Derdoń

Justynę Kowalczak

Zenona, Bronisławę, Czesława Kowalczaków

Zmarłych z rodziny Kowalczaków, Larków

Janinę Urbaniak

Annę Dzikowską

Zofię, Aleksandra, Tadeusza, Wojciecha Kaźmierczaków

Zmarłych z rodziny Dolatów

Stanisława Andrzejewskiego

Piotra, Józefa, Cecylię Wieczorków

Stanisława Ruszkowiaka

Jadwigę, Kazimierza Tylińskich

Zenona Bartkowiaka

4 sobota 4 tajemnica Wniebowzięcie NMP

Zmarłych z rodziny Tylińskich i Bartkowiaków

Pelagię, Antoniego Demuth

Czesława, Salomeę Frąckowiaków

Zmarłych z rodziny Demuth, Frąckowiaków

Władysława Kaźmierczaka

Teresę, Sylwestra Klupszów i zmarłych wszystkich z rodziny

Zygmunta Krzyżostaniaka

Gertrudę, Michała Marciniaków

Teresę, Tadeusza Marciniaków

Stanisława, Michalinę Grupińskich

Krystynę Krawczyk

Witolda Skibę

Franciszka, Mariannę Kaczor

Helenę, Stanisława Zabłockich

Reginę, Rozalię, Franciszka Wichłaczów

Jana, Stefanię Gulik

Wiktorię, Ludwika Będlewskich

Antoniego, Gertrudę Gawrońskich

Walentego, Władysławę Szymańskich

Ks. Kazimierza Szczepaniaka

Leona, Szczepana, Mirosławę Szczepaniaków

Martynę Nowak

Józefę Szczepaniak

Zmarłych z rodziny Szczepaniaków, Kaczmarków, Nowaków

Łucję, Stanisławę, Czesława Czerwińskich

Hankę Skrzypek

Ewę Płatek

Wacława Sulejewskiego oraz zmarłych z rodziny

Zygmunta, Arkadiusza Kaczura

Józefa, Stefanię Choma

Irenę, Stanisława, Rafała Janowskich

Anielę, Tadeusza, Marka Michalewiczów

Zofię, Józefa, Kazimierza, Józefa Świątkiewiczów

Zmarłych z rodziny

Helenę Terzyk

Zmarłych z rodziny Krawców

Józefa, Edmunda, Sewerynę Bręczewskich

Jana, Jadwigę Gelert

Bronisławę, Agnieszkę, Wacława, Józefa Pawłowskich

Ireneusza Baute

Zenona, Cecylię, Franciszka Maszczyków

4 sobota 5 tajemnica Ukoronowanie NMP

Wiktorię, Ignacego Chwierotów zmarłych z rodziny

Zmarłych z rodziny Maćkowiaków

Pelagię, Stefana Kędzierskich

Franciszkę, Czesława Wolnych

Barbarę, Jerzego Kuhnert

Jerzego Kuhnerta

Stefana Kędzierskiego

Feliksa, Helenę, Janinę Pawlisiaków

Tadeusza Wolnego

Jana Maślaka

Władysławę Grzegorczyk

Danielę, Edmunda Klarzyńskich

Annę, Jana Adamczyków

Czesława Nowickiego

Franciszka, Władysławę Wyzuj

Władysława, Stanisławę Sławińskich

Małgorzatę Skorczyk

Zdzisława Jabkowskiego

Irenę, Zofię, Jana Paciów

Stanisławę, Bolesława Szygułów

Władysława Barczyka

Feliksa Szermenta oraz zmarłych z tych rodzin

Kazimierę, Zygfryda Mańkowskich

Zygfryda Mańkowskiego

Teresę Adamczak

Teresę, Władysława Wojtkowiaków

Jana Malaka

Genowefę, Józefa Nosek

Wiktorię, Antoniego Kaczorów

Sabinę, Edwarda Michalaków

Zdzisława Glapiaka

Mariannę, Stanisława Wojciechowskich

Franciszkę, Franciszka Marciniaków

Zmarłych z rodziny Glapiaków

Walerię, Antoniego Marciniaków

Krystynę, Aleksandra Krukowskich

Helenę, Jana Nowaków

Teresę Krukowską

Stanisława Pietruszewskiego

Ignacego, Antoninę Nawrotów

Zofię, Eugeniusza, Jerzego Andrzejewskich

Janinę, Ignacego Grzembowskich

Janinę, Antoniego Wieczorków

Zygmunta Woźniaka

Zmarłych z rodziny Woźniaków i Cierniaków

Franciszkę, Franciszka Grzybowskich

Annę, Józefa Owsiannych

Józefa Majchrzaka i zmarłych z rodziny Majchrzaków

Mariana Lecieja

Stanisława, Kazimierza, Marcina Kornatowskich

Mariana, Władysława, Franciszkę Stan

Helenę, Józefa, Ryszarda Nowaków

Antoniego, Kazimierę Stępień

Jarosława Wojciechowskiego

Zmarłych z rodziny Stępniów, Wojciechowskich i Zabłockich

Bronisławę, Teodora Kowalczyk

Stanisława Jędrasiaka

Halinę, Stefana Hirowskich

Zofię, Józefa Szymanowskich

Danutę, Tadeusza Hertmanowskich

Dariusza Sell i zmarłych z rodziny

Władysława Hofmanna

Zdzisława Kamińskiego