ul. Kościelna 1,
64-020 Czempiń

+48 (61) 28 26 573

|
Proboszcz

WYMIENIANKI

 

CZEMPIŃ

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

1 sobota  1 tajemnica Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Polećmy Bogu w modlitwach naszych zmarłych Rodziców, Krewnych, Przyjaciół, Fundatorów i Dobrodziejów Kościoła, zmarłe Siostry Służebniczki, Kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii:

Ks. Apolinarego Tłoczyńskiego

Ks. Infułata Karola Kiełczewskiego

Ks. Kanonika Franciszka Ruszczyńskiego

Ks. Kanonika Stanisława Pocztę

Ks. Prałata Czesława Wojciechowskiego

Mieczysławę Poczta

Stanisława Jaroszyńskiego

Stefana, Józefę, Kazimierza Bartlakowskich

Władysławę, Jana Bartkowiaków

Krzysztofa Bartkowiaka

Irenę, Zygmunta Jóźwiaków

Teofilę Lorenz

Barbarę, Hieronima Furdal

Zmarłych z rodziny Józefowiczów

Janinę Simińską

Marię, Zygmunta Musiał

Sławomira, Jerzego Pawlickich

Julię, Sylwestra Jurgów

Mariannę, Andrzeja Pawlickich

Helenę, Stanisława Jurgów

Roberta, Jarosława, Jana Kąkolewskich

Tadeusza Ciesielskiego

Krzysztofa Kaźmierczaka

Piotra, Joannę, Władysława Wnęk

Marię, Szczepana Waligóra i zmarłych z tych rodzin

Leona, Irenę, Romana, Mariana Mikołajczaków

Urszulę Stachowską i zmarłych z tych rodzin

Bernarda Potockiego

Piotra Sobieskiego

Irenę Ratajczak

Stanisława Sochę

Marię Hohorek

Macieja Nowaka

Grzegorza, Szczepana, Marię Krawczyków

Stefana, Zofię Przedwojskich

Zmarłych z rodziny Przedwojskich, Krawczyków i Baranowskich

Annę, Zygmunta, Jerzego Korbików

Władysławę, Stanisława, Romualda Chraplaków

1 sobota 2 tajemnica Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Teresę, Władysława Szczeszek

Mariannę, Antoniego Wawrzyniaków i zmarłych z rodziny

Joannę, Stefana Jakubowskich

Katarzynę, Macieja Koniecznych

Zmarłych z rodziny Jakubowskich i Lehmannów

Kazimierę, Marciniak

Pelagię, Tomasza Buchertów

Bronisławę, Józefa Marciniaków

Pelagię, Ludwika Grygrów

Zofię, Franciszka Wojnów

Zofię, Franciszka Nowaków

Jana Grypczyńskiego

Zmarłych z rodziny Grypczyńskich i Karmowskich

Mariannę, Sylwestra Marciniaków

Józefę, Romana Ławniczaków

Jana, Stanisławę Duszyńskich

Bronisława, Apolonię Pawłowiczów

Pelagię Nowak

Edwarda Piskorskiego i zmarłych z rodziny

Czesława Dałkowskiego

Józefa, Jerzego Jessa

Joannę, Feliksa, Kazimierza Wolnych

Helenę, Bogumiła Iks

Marię, Michała Grygierów i zmarłych z rodziny

Wojciecha Piotrowskiego

Zmarłych z rodziny Piotrowskich, Rudawskich, Pogorzelskich

Zbigniewa Sommerfeld

Andrzeja Bączkowskiego

Zbigniewa Słabolepszego

Zmarłych z rodziny Słabolepszych i Hajduk

Wandę, Stanisława Owsiannych

Walentynę, Jana Plewa

Mariannę, Ignacego Bogackich

Irenę, Kazimierza Kwiatkowskich

Mariannę Statucką

Stefanię, Józefa Wiśniewskich

Joannę, Mariana Zakrzewskich

Urszulę Piecuch

Aleksandrę, Mariana, Władysława, Natalię, Leokadię Pasternaków

Stanisławę Woźną

Helenę, Stanisława Kreuze

Wojciecha Migdałek

1 sobota 3 tajemnica Zesłanie Ducha Świętego

Zygmunta Wieczorka

Józefa, Kazimierę Kosz

Kazimierza Kosz

Za zmarłych z rodzin Koziańskich, Bocheńskich, Lewandowskich, Zawadów, Niemytów

Rozalię, Teodora Wiśniewskich

Andrzeja Wiśniewskiego

Stanisława, Irenę, Antoniego Barłożyków

Helenę, Stefana Maćkowskich

Jerzego Ratajczaka

Pawła Sajewicza

Zmarłych z rodziny Ratajczaków i Łukowiaków

Łucję, Bogumiła Nowaczyków

Grażynę Ratajczak

Mariana Plenzlera i zmarłych z rodziny

Marię, Dorotę Glesman

Zmarłych z rodziny Glesmanów, Gablerów, Nowaków, Frąckowiaków

Dobrochnę, Zygmunta Woźnych

Jadwigę, Jana Dembnych

Zmarłych z rodziny Woźnych, Dembnych, Maćkowiaków, Mocków

Ewę Kowalską

Halinę, Aleksandra Szczepaniaków

Gabryjelę, Henryka Antkowiaków

Zmarłych z rodziny Sosnowskich i Wiśniewskich

Stefanię, Józefa, Wiesława Wegner

Władysławę, Jana Pohl

Zmarłych z rodziny Wegnerów, Przybylskich, Witkowskich, Wyszyńskich

Kazimierę, Stefana, Mirosława Wojtkowiaków

Walentynę, Ludwika, Eugeniusza Włodarczaków

Józefa Buszka

Agnieszkę Skrzypek

Martę Borecką

Romana Grabianowskiego

Michała, Stanisławę Ratajczaków

Hannę Osińską

Jana, Zofię, Annę Lewickich

Sabinę, Bernarda Dziwaków

Zmarłych z rodziny Dziwaków, Antonowiczów

Stanisława Hirowskiego

Zmarłych z rodziny Hirowskich i Tęgich

Gabryjelę Ratajczak

1 sobota 4 tajemnica Wniebowzięcie NMP

Janinę, Bonifacego Kłonickich

Krystynę, Czesława Stężyckich

Irenę, Stanisława Kasztelanów

Mariannę, Jana Nowaków

Anielę, Józefa Jurgów i zmarłych z rodziny

Anielę, Józefa Heigelmann

Helenę, Jerzego Gurtler oraz wszystkich zmarłych z rodziny

Tomasza Kiełbasiewicza

Alojzego, Witolda Stankowiaków

Kazimierę Jankowską

Antoninę, Jana Nyczkę

Stanisławę, Piotra Skrzypczaków

Jana, Mariannę Figas

Elżbietę Mikołajczak

Józefę Włodarczak

Jurka Deferta

Jacka Urbana

Zmarłych z rodziny Włodarczaków i Kałków

Romana Losy

Stefanię, Nikodema Tomczaków

Janinę Płociniak

Zmarłych z rodziny Grygierów i Płociniaków

Ks. Simińskiego

Leszka Włodarczaka

Andrzeja Humskiego

Jadwigę, Piotra Świerzewskich

Zmarłych z rodziny Humskich, Chudziaków i Przybylskich

Genowefę, Jozefa Tylińskich

Władysława Jankowiaka

Krystynę, Jerzego Tomiaków

Cecylię, Leona Kaczmarków

Leona Izydorczyka

Mariannę, Stanisława Firlej

Jacka Koskę

Mirosławę, Szczepana Szczepaniaków

Czesława Koniecznego

Agnieszkę, Stefana Stankowiaków

Marię, Antoniego Koniecznych

Jana Tomczaka

Mariannę, Stanisława Malickich

Jadwigę, Jana Wieczorków i zmarłych z rodziny

Helenę, Edmunda Adamskich i zmarłych z rodziny

1 sobota 5 tajemnica Ukoronowanie NMP

Marię, Ludwika Dudziaków i zmarłych z rodziny

Helenę, Franciszka Swojaków

Antoninę, Jana Matyjów

Helenę, Mariana, Joannę, Stanisława Sadowskich

Jana, Józefę Swojaków

Ludwika, Józefę Bartkowiaków

Bronisławę, Eugeniusza, Wojciecha Jankowiaków

Alojzego Kosmacza

Tadeusza Michora

Janinę, Jana, Wiolettę Glapiaków

Helenę, Jana Jankowiaków

Krystynę, Eugeniusza Bernaczyków

Aleksandrę Łukaszczyk

Annę, Franciszka Łukaszczyków

Helenę, Stefana, Wandę, Jerzego Łukaszewiczów

Bożenę, Kazimierza Dubniewskich

Zmarłych z rodziny Kornobisów

Irenę, Stefana Hazubskich

Zofii Grodzkiej

Konstancję, Franciszka, Zenona, Kazimierza Harendarz

Krystiana, Pawła Matyja

Annę, Franciszka Stankowiaków

Agnieszkę, Stanisława Szymczaków

Zbigniewa Sierszyńskiego

Marię, Czesława, Marka Marciniaków

Jadwigę, Józefa Wróbel

Marię, Helenę, Władysława Cichockich

Piotra Zysnarski

Hieronima Bajera

Leokadię, Teodora Ratajczaków

Helenę, Idziego Martyna

Mariannę, Mariana Farulewskich

Stefanię, Józefa Marach

Dariusza Maracha

Ks. Kanonika Ryszarda Kurpisza

Annę, Józefa Zandeckich

Antoniego Hrydlicka

Irenę, Edwarda Dąbrowskich

Stefana Brzeziewskiego

Władysławę, Mariana Wachowiaków

Władysławę, Juliana Hohorków

Mieczysława Mikołajczaka

Zmarłych z rodziny Tylińskich i Mikołajczaków