ul. Kościelna 1,
64-020 Czempiń

+48 (61) 28 26 573

|
Proboszcz

OGŁOSZENIANIA DUSZPASTERSKIE

29 NIEDZIELA ZWYKŁA 18 X 2020 www.parafia-czempin.pl

 

 1. Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki wydał Dekret dotyczący bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronowirusa. Cały tekst jest umieszczony na stronie parafialnej oraz w gablocie. Dekret wyszczególni a osoby, którym udziela Dyspensy od uczestnictwa we mszy św., wskazuje środki ochrony osobistej, o sposobie udzielania Komunii św. i sprawowania Sakramentu Pojednania, o Uroczystości Wszystkich Świetych i modlitwie na cmentarzach. Prosimy zapoznać się z całym tekstem.
 2. Bardzo prosimy zapoznać się z tekstem naszych Ogłoszeń od punktu 11 do punktu 28, które w ubiegłą Niedzielę podczas kwarantanny umieściliśmy w naszych Ogłoszeniach i także powtarzamy.
 3. Szczególną uwagę zwróćmy uwagę dezynfekcję rąk przy wejściu do kościoła, na noszenie maseczek, siadanie w ławkach przed naklejoną kartką, wychodzenie do Komunii św. od pierwszej do ostatniej ławki.
 4. Od czwartku 15 X br. po kwarantannie wróciliśmy do sprawowania Mszy św. i Nabożeństw, prosimy sprawdzić przy zamówionych intencjach i nie odprawionych, umieszczona jest nowa data na kiedy została przesunięta. Bardzo przepraszamy, że nie wszyscy będą zadowoleni, ale według kolejności zostały przesunięte.
 5. W dzisiejszą Niedzielę po Mszach św. przed kościołem zbieramy ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne. Bóg zapłać za każdą złożoną ofiarę.
 6. Różaniec za zmarłych polecanych z Zaduszkach rocznych odmawiamy w sobotę o godz. 17.25. , Msza św. w ich intencji o godz. 18.00.
 7. Zapowiedziane spotkanie dla Rodziców dzieci klasy 3, które miało odbyć się w kościele 22 X br. o godz. 19.00. jest przełożone na późniejszy termin. Zastępczo proponuję, aby z pytaniami np. po konsultacji skontaktowały się trójki klasowe rodziców, wtedy z każdą klasą będzie kontakt.
 8. Na nabożeństwa różańcowe, tradycyjnie zapraszamy od poniedziałku do niedzieli o godz. 17.30., dodatkowo we wtorki i w czwartki o godz. 20.00. Dzieci zapraszamy na różaniec od poniedziałku do piątku o godz. 17.00.
 9. W tym roku 1 XI nie będzie sprawowanej Mszy św. na naszym cmentarzu, do modlitwy za zmarłych wykorzystajmy Msze św. o godz. 8.00., 10.00., 11.30., 18.00., w Borowie o 8.45. i w Gorzyczkach o 9.30. Bardzo zachęcamy , aby zaplanować swoje przyjście do kościoła na Mszę św. i uzyskanie odpustu za zmarłych w dniach od 1 do 8XI .
 10. Panu Bogu w pokornej modlitwie powierzajmy prośbę o ustanie epidemii i nawrócenie ludzkich serc.
 11. Biuro Parafialne w czasie epidemii czynne od poniedziałku do soboty po Mszy św. rano ok. godz. 8.40. oraz po Mszy św. wieczorem ok. godz. 18.40., prosimy chwilę zaczekać, aż ksiądz wróci z kościoła, można także w zakrystii zgłaszać sprawy, ale najlepiej w zakrystii ministrantów, którą wychodzą na probostwo księża.
 12. Staropolskim „Bóg zapłać” dziękujemy wszystkim Parafianom, że nie mogąc osobiście przybyć do kościoła w różny sposób przekazują ofiary na daninę, na potrzeby Parafii. Bóg zapłać.
 13. Miejmy Nadzieję, że wymodlimy sobie zaprzestanie rozwoju pandemii i będziemy w zdrowiu mogli się spotykać jak dotąd, by pomagać sobie w drodze do Nieba, dlatego życzliwie prosimy przyjąć następujące sugestie i zalecenia.
 14. W związku z rozwojem pandemii korona wirusa, aby udział w Nabożeństwach był bezpieczny zwracamy się z apelem o bezwzględne stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa :
 15. zwłaszcza osobom starszym zaleca się uczestnictwo w nabożeństwach on-line
 16. Wierni w czasie Nabożeństwa powinni bezwzględnie i starannie zasłaniać usta i NOS maseczką – nie przyłbicą, która jest nieskuteczna.
 17. Osoby, nie zakładające maseczek nie powinny przebywać w zamkniętych pomieszczeniach z innymi ludźmi, ponieważ narażają innych na zachorowanie, bo w tych czasach nasilenia pandemii każdy może być chory.
 18. Staranne noszenie maseczek jest wyrazem solidarności z najsłabszymi, chorymi, z tymi, którzy już stracili najbliższych z powodu choroby COVID- 19, jest też wyrazem solidarności i szacunku wobec osób, którzy pełną wszelkiego rodzaju służbę chorym w czasie pandemii.
 19. Osoby, które odczuwają znaczny dyskomfort oddechowy podczas noszenia maseczek powinny dla dobra wspólnego zrezygnować ze swojej osobistej obecności w kościele w tym trudnym czasie.
 20. Osoby, które nie czują się dobrze, powinny pozostać w domu, zwłaszcza gdy mają objawy infekcji, gorączkę, ból gardła, głowy, bóle mięśni, katar, kaszel, nie czują smaku i węchu. W tej sytuacji nie powinny przychodzić do kościoła i spotykać się z innymi ludźmi.
 21. W czasie nabożeństw należy bezwzględnie zachowywać dystans 2 m od innych osób w kościele – zarówno w trakcie przebywania w kościele, jak również w trakcie przemieszczania się w kościele – tj. w czasie wchodzenia do kościoła i wychodzenia, podejścia do Komunii św.
 22. Podchodzenie do Komunii św. powinno rozpoczynać się od pierwszych ławek do ostatnich ławek z zachowaniem 2 metrowych odstępów od poprzedniej osoby.
 23. Maseczkę zdjąć dopiero tuż przed osobą komunikującą.
 24. Z miłości dla innych ludzi rezygnując z dotychczasowych przyzwyczajeń, przyjmować Ciało Pana Jezusa wyłącznie na ręce, samodzielnie następnie przyjmując do ust.
 25. W tej chwili tylko przy wejściu głównym do kościoła znajduje się stojak z płynem do dezynfekcji, ale postaramy się także umieścić w nawach bocznych.
 26. W czasie trwania epidemii zachęca się do przyjmowania Komunii św. na rękę.
 27. Przyjmując Komunię św. na rękę należy spożyć Komunię św. przed księdzem i dopiero po spożyciu można odejść.
 28. Osoby, które przyjmują Komunię św. na rękę prosimy, aby ustawiały się jako pierwsze do komunikowania w rzędzie po stronie ambony i Paschału, czyli tam gdzie mówimy kazania, dla dobrej widoczności ręce prosimy mieć podniesione na wysokości serca, jeżeli ktoś jest praworęczny, pod spodem powinna znajdować się prawa otwarta dłoń, a na niej położona lewa otwarta dłoń. Na słowa „Ciało Chrystusa” odpowiadamy: „Amen”. Następnie na lewą dłoń kapłan kładzie Komunię św. i dalej trzymając na lewej dłoni Najświętszy Sakrament prawą ręką zabieramy Komunię św. i nie odchodząc, jeszcze wobec księdza spożywamy Komunie św. i następnie odchodzimy. Kolejność dotyczy osób praworęcznych, można też wyobrazić sobie, że skrzyżowane dłoni symbolizuje krzyż, że kładziemy i przyjmujemy Ciało Pana Jezusa za nas Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.
 29. Komunia duchowa jest to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz poza przestrzenią sakramentalną. Składa się ona z trzech elementów: wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłości skierowanej ku Niemu oraz pragnienia, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.
 30. Przewodnik Katolicki i Gość Niedzielny są do nabycia na balaskach przed ołtarzem.
 31. Wymienianki za zmarłych będzie można składać w Domu Parafialnym w przyszłą Niedzielę po Mszach o godz. 8.00., 10.00. i 11.30.
 32. Intencje na przyszły rok 2021 można rezerwować np. przez podanie kartki z terminami oraz z nr telefonu, lub przy okazji Biura.
 33. Pożegnaliśmy śp. Walentynę Roszak z Pl. Zielony Rynek oraz śp. Anielę Postaremczak wieloletnią parafiankę z ul. Kościelnej, w środę o godz. 11.00. pożegnamy śp. Joannę Bąk z ul. Rynek, także w środę o godz. 13.00. pożegnamy śp. Edwarda Pytla dawnego parafianina z Rynku. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.