ul. Kościelna 1,
64-020 Czempiń

+48 (61) 28 26 573

|
Proboszcz

NIA DUSZPASTERSKIE

27 NIEDZIELA ZWYKŁA 4 X 2020 www.parafia-czempin.pl

 

 1. Wszystkim, którzy wzięli udział w Uroczystościach odpustowych dziękujemy za świadectwo wiary i przywiązania do naszego kościoła, dziękujemy za przygotowanie swojej duszy, aby zyskac Odpust, Bóg zapłać za posprzątanie kościoła, ks. Marcinowi za przygotowanie ministrantów i za ich służbę, Panu Organiście za wysiewnie czci do św. Michała Archanioła oraz za modlitwy Rannej Grupy Modlitewnej. Niech św. Michał Archanioł będzie orędownikiem.
 2. Dzieciom z klasy 3 życzymy wytrwałości w modlitwie Różańcowej i coraz większego naśladowania Matki Bożej i św. Józefa.
 3. Rodziców dzieci klasy 3 zapraszamy na spotkanie do kościoła 9 X br. o godz. 18.45.
 4. Na nabożeństwa różańcowe, tradycyjnie zapraszamy od poniedziałku do niedzieli o godz. 17.30., dodatkowo we wtorki i w czwartki o godz. 20.00. Dzieci zapraszamy na różaniec od poniedziałku do piątku o godz. 17.00.
 5. Rodzinę Różańcowa zapraszamy na Mszę św. W środę 7 X w Święto Matki Bożej Różańcowej, po Mszy św. w kościele krótkie spotkanie.
 6. Zapisy Kandydatów z klasy 8 do przygotowania do przyjęcia Bierzmowania odbywają się po Mszy św. w zakrystii ministrantów.
 7. Panu Bogu w pokornej modlitwie powierzajmy prośbę o ustanie epidemii i nawrócenie ludzkich serc.
 8. Dziś po Mszach św. o godz. 8.00., 10.00. i 11.30. Wspólnota „Światło Ewangelii” przeprowadza kiermasz ciast, zebrane ofiary zostaną przekazane na pomoc przewlekle choremu Jakubowi Białobłockiemu z Gorzyc. Bóg zapłać za każdą ofiarę.
 9. Biuro Parafialne w czasie epidemii czynne od poniedziałku do soboty po Mszy św. rano ok. godz. 8.40. oraz po Mszy św. wieczorem ok. godz. 18.40., prosimy chwilę zaczekać, aż ksiądz wróci z kościoła, można także w zakrystii zgłaszać sprawy.
 10. Staropolskim „Bóg zapłać” dziękujemy wszystkim Parafianom, że nie mogąc osobiście przybyć do kościoła w różny sposób przekazują ofiary na daninę, na potrzeby Parafii. Bóg zapłać.
 11. Podczas ostatnich zbiórek zebraliśmy na Caritas i Bejrut 4046 zł, na Ziemie Świetą 1515 zł, na WT i Szkoły katolickie 1170 zł., na Lesbos 2160 zł. Dziękujemy słowami Bóg zapłać.
 12. W przyszłą Niedzielę 11 X przeżywać będziemy Dzień Papieski, po Mszach św. przed kościołami zbierać będziemy ofiary na Fundusz Dzieło Nowego Tysiąclecia.
 13. W czasie trwania epidemii zachęca się do przyjmowania Komunii św. na rękę.
 14. Przyjmując Komunię św. na rękę należy spożyć Komunię św. przed księdzem i dopiero po spożyciu można odejść.
 15. Osoby, które przyjmują Komunię św. na rękę prosimy, aby ustawiały się jako pierwsze do komunikowania w rzędzie po stronie ambony i Paschału, czyli tam gdzie mówimy kazania, dla dobrej widoczności ręce prosimy mieć podniesione na wysokości serca, jeżeli ktoś jest praworęczny, pod spodem powinna znajdować się prawa otwarta dłoń, a na niej położona lewa otwarta dłoń. Na słowa „Ciało Chrystusa” odpowiadamy: „Amen”. Następnie na lewą dłoń kapłan kładzie Komunię św. i dalej trzymając na lewej dłoni Najświętszy Sakrament prawą ręką zabieramy Komunię św. i nie odchodząc, jeszcze wobec księdza spożywamy Komunie św. i następnie odchodzimy. Kolejność dotyczy osób praworęcznych, można też wyobrazić sobie, że skrzyżowane dłoni symbolizuje krzyż, że kładziemy i przyjmujemy Ciało Pana Jezusa za nas Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.
 16. Komunia duchowa jest to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz poza przestrzenią sakramentalną. Składa się ona z trzech elementów: wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłości skierowanej ku Niemu oraz pragnienia, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.
 17. Przewodnik Katolicki i Gość Niedzielny są do nabycia na balaskach przed ołtarzem.
 18. Pożegnaliśmy śp. Łukasza Ratajczaka z Borowa.  Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.