ul. Kościelna 1,
64-020 Czempiń

+48 (61) 28 26 573

|
Proboszcz

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

24 NIEDZIELA ZWYKŁA 13 IX 2020 www.parafia-czempin.pl

 

 1. Dzisiaj o godz. 14.15. od Krzyża Misyjnego przy kościele wyrusza Piesza Pielgrzymka do Krzyża w Iłówcu Wielkim, zapraszamy do wspólnego fedrowani i modlitwy.
 2. Wspólnoty chrześcijańskie w Ziemi Świętej, także narażone na zarażenie, które już i tak są bardzo dotknięte, korzystają każdego roku z hojnej solidarności wiernych z całego świata, aby móc kontynuować swoją ewangeliczną obecność, a także dalej prowadzić szkoły i placówki opieki otwarte dla wszystkich mieszkańców w celach wychowawczych, pokojowego współistnienia oraz opieki zwłaszcza nad najmniejszymi i najuboższymi.

Z tego względu, Ojciec Święty Franciszek zatwierdził propozycję, aby zbiórka na Ziemię Świętą w roku 2020 została przeniesiona na niedzielę 13 września, w okolicy święta Podwyższenia Krzyża Świętego.

Bóg zapłać za każdą ofiarę złożoną dzisiaj po Mszy św.

 1. W poniedziałek w Liturgii Święto Podwyższenia Krzyża, we wtorek MB Bolesnej, w piątek św. Stanisława Kostki Patrona Polski i Patrona ks. Abpa Stanisława Gądeckiego, pamiętajmy w swoich modlitwach o Solenizancie.
 2. Panu Bogu w pokornej modlitwie powierzajmy prośbę o ustanie epidemii i nawrócenie ludzkich serc.
 3. W przyszłą Niedzielę 20 IX o godz. 11.30. odbędzie się Uroczystość Pierwszej Komunii Św. dl a 10 dzieci, dlatego zachęcamy do wybrania innej godziny Mszy św.
 4. W przyszłą Niedzielę po Mszach św. odbędzie się zbiórka na WT i UAM i Szkoły Katolickie.
 5. Biuro Parafialne w czasie epidemii czynne od poniedziałku do soboty po Mszy św. rano ok. godz. 8.40. oraz po Mszy św. wieczorem ok. godz. 18.40., prosimy chwilę zaczekać, aż ksiądz wróci z kościoła, można także w zakrystii zgłaszać sprawy.
 6. Spotkania w Poradni dla Narzeczonych odbędą się w Donu Parafialnym ; 1 spotkanie24 IX br. o godz. 18.00., 2 spotkanie 1 X br. o godz. 18.00., 3 spotkanie indywidualnie.
 7. W tym roku Uroczystości Odpustowe ku czci św. Michała Archanioła odbędą się w dniu 29 IX o godz. 10.00. z szczególnie z udziałem osób chorych i starszych oraz dla wszystkich o godz. 18.00. Uroczystościom przewodniczyć będzie ks. Kanonik Paweł Skrzypczak Dziekan Dekanatu Kościańskiego. Od Niedzieli 20 IX po Mszach św. odmawiać będziemy Litanię do św. Michała Archanioła. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
 8. Staropolskim „Bóg zapłać” dziękujemy wszystkim Parafianom, że nie mogąc osobiście

przybyć do kościoła w różny sposób przekazują ofiary na daninę, na potrzeby Parafii. Bóg zapłać.

 1. W czasie trwania epidemii zachęca się do przyjmowania Komunii św. na rękę.
 2. Przyjmując Komunię św. na rękę należy spożyć Komunię św. przed księdzem i dopiero po spożyciu można odejść.
 3. Osoby, które przyjmują Komunię św. na rękę prosimy, aby ustawiały się jako pierwsze do komunikowania w rzędzie po stronie ambony i Paschału, czyli tam gdzie mówimy kazania, dla dobrej widoczności ręce prosimy mieć podniesione na wysokości serca, jeżeli ktoś jest praworęczny, pod spodem powinna znajdować się prawa otwarta dłoń, a na niej położona lewa otwarta dłoń. Na słowa „Ciało Chrystusa” odpowiadamy: „Amen”. Następnie na lewą dłoń kapłan kładzie Komunię św. i dalej trzymając na lewej dłoni Najświętszy Sakrament prawą ręką zabieramy Komunię św. i nie odchodząc, jeszcze wobec księdza spożywamy Komunie św. i następnie odchodzimy. Kolejność dotyczy osób praworęcznych, można też wyobrazić sobie, że skrzyżowane dłoni symbolizuje krzyż, że kładziemy i przyjmujemy Ciało Pana Jezusa za nas Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.
 4. Komunia duchowa jest to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz poza przestrzenią sakramentalną. Składa się ona z trzech elementów: wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłości skierowanej ku Niemu oraz pragnienia, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.
 5. Przewodnik Katolicki i Gość Niedzielny są do nabycia na balaskach przed ołtarzem.
 6. Pożegnaliśmy św. Zygmunta Kaczóra z ul. Poznańskie Przedmieście, a także w Kwilczu pożegnaliśmy sp. ks. Proboszcza Dariusza Jankowiaka, który w latach 2005-2009 pełnił posługę wikariusza w naszej Parafii. Mszę św. od Członków Rady i od Parafian za księdza Darka ofiarujemy 29 IX br. o godz. 18.00. podczas Odpustu Parafialnego, w poniedziałek o godz. 11.00. pożegnamy śp. Jarosława Wojciechowskiego z ul. Kościelnej. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.