ul. Kościelna 1,
64-020 Czempiń

+48 (61) 28 26 573

       GŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA PALMOWA 14 IV 2019 parafia-czempin.pl

 1. W dzisiejszą Niedzielę Palmową o godz. 14.00. rozpocznie się Rowerowa Droga Krzyżowa, szlakiem Kopaszowskiej Drogi Krzyżowej, natomiast Parafia z Krosna serdecznie zaprasza na Misterium Męki Pańskie, które rozpocznie się o godz. 19.00.
 2. Nabożeństwo Gorzkich Żali dzisiaj o godz. 15.00. i bezpośrednio Msza św. o godz. 15.45.
 3. Biuro Parafialne w poniedziałek i w czwartek nie będzie czynne, czynne będzie tylko we wtorek od 16.30. do 17.30.
 4. Dziękujemy 10 Róży z Piechanina pw. MB  Bolesnej za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego, a także serdecznie dziękujemy za wszystkie licznie złożone ofiary na daninę diecezjalną i na kwiaty do Grobu Pańskiego. Bóg zapłać.
 5. W przyszłą Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego składkę przeznaczamy na remont dachu naszego kościoła.
 6. Niedzielą Palmową rozpoczynamy liturgię Wielkiego Tygodnia, w którym rozważamy zbawcze wydarzenia z życia oczekiwanego Mesjasza Jezusa Chrystusa. Zróbmy wszystko, aby uczestniczyć w świętym Triduum Paschalnym.
 7. W Wielki Czwartek Msza św. o godz. 18.00. po niej adoracja do godz. 21.30. W naszym parafialnym Wieczerniku przeżywać będziemy ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa.
 8. W Wielki Piątek dzień męki i śmierci Pana Jezusa. o godz. 18.00. początek liturgii z adoracją Krzyża Świętego i Komunią św., adoracja do 22.30. Obowiązuje post ścisły, od którego nie ma dyspensy. o godz. 15.00. Koronka do Miłosierdzia Bożego, o godz. 15.15. Droga krzyżowa.
 9. W Wielką Sobotę dzień adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim od godz.8.00. do 20.00. Liturgia Wigilii Paschalnej o godz.20.00.,na którą prosimy przynieść świece, na zakończenie liturgii procesja Rezurekcyjna.
 10. W Wielki Piątek i w Sobotę o godz. 8.00. w kościele odmówimy Jutrznię, na którą serdecznie zapraszamy.
 11. Święcenie potraw na stół wielkanocny w Wielką Sobotę :

w kościele parafialnym : godz. 10.30.,13.00.,14.00.,15.00., 16.00., 

      poza Czempiniem  :

      I ksiądz - Gorzyczki godz. 10.20. w kaplicy, Gorzyce godz.10.40.

       II ksiądz  - Borowo :11.00, Nowe Borówko przy figurze Matki Bożej: 11.20, Piotrkowice: 11.40, Słonin: 12.00.

       III ksiądz – Iłówiec Wielki godz.11.00, Tarnowo Nowe godz.11.20., Piechanin godz.11.40.

 1. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msza św. o godz. godz. 7.00. z procesją na zakończenie Mszy św., 10.00., 11.30., 12.45. 18.00. W Borowie o godz.8.45., w Gorzyczkach o 9.30.
 2. W II Święto Msze św. o godz. 8.00.,10.00.,11.30.,12.45.,18.00. W Borowie o godz. 8.45., w Gorzyczkach o godz. 9.30. Przed kościołem będą zbierane ofiary na KUL i WT w Poznaniu.
 3. W II Święto tradycyjnie po Mszach św. odbędzie się poświęcenie pojazdów i błogosławieństwo kierowców, wjazd na parking tylko od strony kościoła/ z ul. Kościelnej/ zgodnie z poleceniami Straży Pożarnej.
 4. Zbiórki ministrantów przed Triduum Paschalnym (niektóre godziny uległy zmianie):

- w Wielką Środę o godz. 16:30,

- w Wielki Czwartek o godz. 9:00,

- w Wielki Piątek o godz. 11:00,

- w Wielką Sobotę o godz. 9:00.

 1. Informacja dla kandydatów do Bierzmowania: próby przed uroczystością odbędą się 29 kwietnia oraz 5 i 6 maja o godz. 19:00. Podczas jednego ze spotkań będzie okazja do spowiedzi świętej dla kandydatów i Rodziców. Przypominamy jednocześnie o podawaniu koniecznych danych swoim animatorom.
 2. Organizujemy wyjazd do Poznania na powitanie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, który odbędzie się w sobotę 18 V br., koszt 10 zł, przy zapisie prosimy podać nr PESEL  w celu ubezpieczenia.
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie ul. Gostyńska 38 prowadzi nabór kandydatów chętnych dopełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej. Zgłoszenia w CPR lub tel. 655110166, 655120217, 669250002.
 4. Szkolny Oddział Koła Caritas przed kościołem rozprowadza Baranki Wielkanocne, nabywając Baranki wspomagamy działalność Koła Caritas.
 5. Prasa Katolicka jest do nabycia u ministrantów.
 6. Pożegnaliśmy śp. Antoninę Szulc z Gorzyc. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.