ul. Kościelna 1,
64-020 Czempiń

+48 (61) 28 26 573

|
Proboszcz

                                            INTENCJE  MSZALNE 1 – 7      III 2021

PONIEDZIAŁEK    1 III  2021

8.00. Za śp. Urszulę Nowacką – int. od kuzynki Barbary z rodziną

18.00. Z okazji 90 rocznicy urodzin Joanny Gidaszewskiej z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo, potrzebne zdrowie oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa nad całą rodziną – int. od córki i synów z rodzinami

18.00. Za śp. ks. Kan. Ryszarda Turskiego – int. od 1 Róży Ojców Żywego Różańca z Nowego Gołębina

 

WTOREK   2 III 2021                                                                                                                                

8.00. Za śp. Zofię i Antoniego

8.00. Za śp. Teresę Nowacką w 1 r. śm. oraz za śp. Leona Nowackiego – int. od syna Marka z żoną Kingą

18.00. Za śp. Zenona Sobkowiaka – int. od Katarzyny i Jerzego Rudzkich z dziećmi z Limanowej

18.00. O Boże Błogosławieństwo dla Emilii z okazji 18 rocznicy urodzin z podziękowaniem za dar życia z prośbą o Dary Ducha Świętego w podejmowaniu dobrych decyzji w dalszym życiu i opiekę Anioła Stróża

 

ŚRODA   3 III 2021

8.00. Za śp. Józefa Paluszaka w 3 r. śm. i Krzysztofa Paluszaka w 22 r. śm., zm. z rodziny Paluszaków, Feliksa Pawłowskiego, Elzbietę, Leona Wieczorek, Barbarę i Bogdana Ciesielskich

17.45. Nowenna do Matki Bożej Pocieszenia

18.00. Za śp. Arkadiusza Rybakowskiego – int. od Nauczycieli i Uczniów Zespołu Szkół nr 32 w Warszawie

18.00. Za śp. Kazimierę z okazji imienin, Stefana, Mirosława Wojtkowiaków oraz zm. z rodziny Wojtkowiaków; Wisniewskich i Woźniaków

 

CZWARTEK   4 III 2021 Święto św. Kazimierza Królewicza

8.00. Za śp. Kazimierza Sulejewskiego z ok. im. – int. od żony, córki z mężem i od wnuków

17.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań

18.00. Za śp. Kazimierę z ok. im., Józefa, Bronisławę Marciniak, Tomasza, Pelagię Buchert

18.00. W intencji Zosi z okazji 1 rocznicy urodzin z podziękowaniem Panu Bogu za dar życia, z prośbą o zdrowie, szczęśliwe dzieciństwo, opiekę Anioła Stróża oraz Matki Bożej i św. Józefa dla całej rodziny

 

                                                 

PIĄTEK  5 III 2021

8.00. W intencji starszych, chorych i cierpiących

8.00. Za śp. Feliksa, Agnieszkę Pawłowskich, Katarzynę Wojciechowską i Józefa Paluszaka

17.45. Koronka do Bożego Miłosierdzia

18.00. Za śp. Tymoteusza Ceglarek – int. od dziadków Krystyny i Tadeusza

18.00. Za śp. Jadwigę Suchanek w 6 r. śm. i zm. z rodziny Górniewiczów

 

SOBOTA    6 III 2021

8.00. Za śp. Stanisława Skrzypek – int. od wnuka Pawła z rodziną

18.00. Za zmarłych polecanych w Zaduszkach rocznych

18.00. Msza św. zbiorowa za Zmarłych – w ich intencji w Domu Księży Emerytów w Poznaniu dodatkowo odprawione zostaną 4 Msze św.

  1. Za śp. Włodzimierza Habernika – int. od Violetty i Grzegorza Nosek oraz od Lidii i Dariusza Chudzińskich
  2. Za śp. Zenona Sobkowiaka – int. od Agnieszki i Damiana Sałaja z dziećmi z Limanowej
  3. Za śp. Jarosława Wieczorka – int. od brata z żoną
  4. Za śp. Janusza Lewandowskiego – int. od mieszkańców bloku nr 11
  5. Za śp. Kazimierza Michalaka – int. od chrześniaka Macieja z rodziną
  6. Za śp. Genowefę Marciniak – int. od sąsiadów z ul. Długiej 23 i Rynek 18
  7. Za śp. Krystiana Pawłowicza – int. od mamy i wnuka Macieja z rodziną
  8. Za śp. Leona Nowackiego –nt. od brata Franciszka z żoną
  9. Za śp. Jadwigę, Jana i Roberta Winnickich, Marię, Jana Warda, Rozalię, Juliana, Eugeniusza i Jacka Cybula

 

 

  3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 7 III 2021

8.00. Za śp. Pelagię, Stanisława Offert, Wandę, Franciszka Kaczmarków i zm. z tych rodziny

10.00. Za śp. Piotra Wieczorka w 17 r. śm. i zmarłych z rodziny

11.30. Za śp. Franciszka, Kazimierę, Leona Stanisławę, Wincentego, Adama, Józefę, Józefa, Elżbietę, Teodora, Marię, Mariana oraz zmarłych z rodziny

11.30. Za śp. Tymoteusza Ceglarek – int. od rodziców i od sióstr

15.45. Za śp. Genowefę, Remigiusza Cacha – int. od cioci Bronisławy oraz Alicji i Mirosławy z rodzinami

                                                 

Borowo 8.45. Za śp. Jana Kruszone w 17 r. śm. o radość życia wiecznego