ul. Kościelna 1,
64-020 Czempiń

+48 (61) 28 26 573

                                        INTENCJE  MSZALNE   

12 – 18 VIII 2019

PONIEDZIAŁEK  12 VIII  2019

8.00. Za śp. Leokadię, Edmunda Fryder i za zmarłych z rodzin

18.00. Za śp. Czesławę w 4 r. śm. i Tadeusza Koniecznych, Franciszkę i Romana Tomiaków oraz za zm. z rodz. Koniecznych i Tomiaków

 

WTOREK 13 VIII 2019

8.00. W int. ks. Proboszcza o łaski potrzebne w powołaniu, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej – int. od Margaretki

18.00. Za śp. Urszulę Kosmacz oraz z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

20.15.Za śp. Jerzego Jarosza

20.15.W intencji Katarzyny i Damiana z okazji 25 rocznicy ślubu, z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa w małżeństwie i rodzinie oraz za śp. Joannę Nowak – int. od córki Katarzyny z mężem

 

ŚRODA 14 VIII 2019 św. Maksymiliana Marii Kolbego

8.00. Za śp. Marię, Jana, Józefa, Jana Woźnych, Stanisławę, Ignacego, Tadeusza Bartkowiak, Franciszkę Wieczorek i zm. z rodz. Woźnych i Nowakowskich

16.00. Sakrament Małżeństwa: Aleksandra i Michał

17.45. Nowenna do Matki Bożej Pocieszenia

18.00. Za śp. Marię Maciejewską z ok. imienin - int. od męża z rodziną

 

CZWARTEK 15 VIII 2019 Uroczystość Wniebowzięcia NMP

8.00. Za śp. Marię, Józefę, Rafała, Leona Nowackich i zm. z rodziny

10.00. Msza św. Dożynkowa

11.30. W intencji XI Róży pw. NMP Wniebowziętej, z podziękowaniem Bogu i Matce Najświętszej za otrzymane łaski, z prośba o dalsze błogosławieństwo dla żyjących matek, a dla zmarłych o dar Nieba

18.00. W intencji Ojczyzny – int. od Burmistrza i Rady Miejskiej w Czempiniu

Borowo 8.45.  Za śp. Ludwika w 20 r. śm., Walentynę Ratajczaków, Henryka, Marię, Antoniego Koniecznych

 

PIĄTEK 16 VIII 2019

8.00. Za śp. Klarę Kaźmierczak i zm. z rodzin Kaźmierczaków i Piotrów

15.00. Sakrament Małżeństwa: Magdalena i Mikołaj

17.45. Koronka do Bożego Miłosierdzia

18.00. Za śp. Edwarda i Irenę Dąbrowskich

 

SOBOTA 17 VIII 2019 św. Jacka

8.00. Za śp. Stanisława w rocz. śm., Antoninę, Jana Andrzejewskich, Mariannę i Stanisława Glapiaków i zm. z rodziny

14.30. Sakrament Małżeństwa: Magdalena i Przemysław

18.00. Za śp. ks. Prałata Czesława Wojciechowskiego w 10 r. śm. – int. od rodziny

20 NIEDZIELA ZWYKŁA 18 VIII 2019   

8.00. Z okazji 35 rocz. ślubu Teresy i Andrzeja, z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie otrzymane łaski i prośbą o dalsze błogosławieństwo oraz opiekę Matki Najświętszej i św. Józefa dla całej rodziny

10.00. O radość życia wiecznego dla zmarłych Rodziców śp. Anieli i Józefa Heigelmann, Heleny i Jerzego Gurtler i zm. z tych rodzin

11.30. Msza św. chrzcielna : Jan oraz w int. s. Łucji z dziękczynieniem Panu Bogu za złożenie pierwszych ślubów zakonnych, z prośbą o wierność powołaniu i dalsze błogosławieństwo, prowadzenie Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej

18.00. rez.

                                                 

Borowo 8.45. Za śp. Franciszka, Wiesława, Stefana Wieczorek, Jana, Pawła Bernackich