ul. Kościelna 1,
64-020 Czempiń

+48 (61) 28 26 573

                                             INTENCJE  MSZALNE   13 – 19 VIII 2018

PONIEDZIAŁEK  13 VIII  2018

8.00. Za śp. Zbigniewa Horemskiego, Stanisława Dwornika i zmarłych z rodziny

18.00. W intencji Gertrudy i Jerzego z okazji 58 rocznicy ślubu z podziękowaniem Panu Bogu za

 wszystkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo, Opiekę Matki

  Bożej i św. Józefa nad rodziną oraz za wszystkich zmarłych z rodziny

20.00. Różaniec Fatimski

20.45. Msza św. w intencji Tomka z podziękowaniem za otrzymane Łaski z prośbą o powrót do zdrowia

21.30. Procesja ze świecami z Figurą Matki Bożej Fatimskiej

 

WTOREK 14 VIII 2018 św. Maksymiliana Marii Kolbego

8.00. W intencji ks. proboszcza Andrzeja z podziękowaniem Panu Bogu za Jego pasterzowanie w naszej Parafii i dar kapłaństwa z prośbą o moc i Błogosławieństwo Boże przez Serce Maryi  

14.30. Sakrament Małżeństwa : Emilia i Mikołaj

16.00. Sakrament Małżeństwa : Monika i Tomasz

18.00. Za śp. Urszulę Kosmacz w 10 r. śm. oraz o zdrowie w rodzinie

 

ŚRODA 15 VIII 2018 Uroczystość Wniebowzięcia NMP

8.00. Za śp. Marię Nowacką z ok. imienin oraz za zmarłych z rodziny Nowackich i Borowiaków

10.00. Dożynki Parafialne  Intencja dziękczynno- błagalna

10.00. Za śp. ks. Prałata Czesława Wojciechowskiego w 9 r. śm.- int. od rodziny

11.30. W intencji 11 Róży Różańca pw. NMP Wniebowziętej

11.30. Za śp. Marię, Jana, Józefa, Jana Woźnych, Stanisławę, Ignacego Bartkowiaków, Franciszkę Wieczorek, zmarłych z rodziny Woźnych, Nowakowskich i Bartkowiaków

17.45. Nowenna do Matki Bożej Pocieszenia

18.00. Za Ojczyznę – Intencja zamówiona przez Burmistrza i Radnych Gminy Czempiń

 Borowo 8.45. Za śp. Marię Jagodzińską – int. od Geni z rodziną

CZWARTEK 16 VIII 2018 św. Stefana węgierskiego

8.00. Za śp. Marię Maciejewską z okazji imienin

18.00. Za śp. Wacława Brzozowskiego w 17 r. śm., Zofię Brzozowską i zmarłych z rodziny Mroczków i Ruszkowskich

 

PIĄTEK 17 VIII 2018 św. Jacka

8.00. Za śp. Marcina Kornatowskiego w 10 r. śm. i zmarłych z rodziny

14.30. Sakrament Małżeństwa : Julia i Kamil

16.00.Sakrament Małżeństwa : Ewelina i Bartosz

17.45. Koronka do Bożego Miłosierdzia

18.00. Za śp. Teresę Jędroszkowiak i zmarłych z rodziny Jędroszkowiak, Maćkowiak i Oczachowskich, Marię Miekin, Małgorzatę Józefczak

 

SOBOTA 18 VIII 2018 bł. Sancji Szymkowiak

8.00. rez.

14.30. Sakrament Małżeństwa : Paulina i i Łukasz

18.00.rez.

 

   20 NIEDZIELA ZWYKŁA  19 VIII 2018   

8.00. w intencji dziękczynnej

10.00. Za śp. Anielę i Józefa Heigelmann, Helenę i Jerzego Gurtler oraz za wszystkich zmarłych z rodziny o radość życia wiecznego 

10.00. Z okazji 40 rocznicy ślubu Ewy i Lesława z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa nad całą rodziną

11.30. W intencji księdza Oscara Nejmana z podziękowaniem za dwa lata posługi w naszej parafii, z prośbą o dary Ducha Świętego w w dalszej posłudze kapłańskiej

11.30. Za Parafian – Msza św. z udzieleniem sakramentu Chrztu św. : Hanna oraz w podziękowaniu za pierwszy rok  życia Rozalki i z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej i św. Jana Pawła II

11.30. rez.

18.00. Za śp. Leszka Włodarczaka – int. od rodziców i siostry Teresy z synem i rodziną

 

Borowo 8.45. Za śp. ks. Prałata Czesława Wojciechowskiego w 9 r. śm.  – int. od mieszkańców Borowa