ul. Kościelna 1,
64-020 Czempiń

+48 (61) 28 26 573

|
Krzysztof

Imieniny Księdza Proboszcza Andrzeja

Drogi Księże Andrzeju!

Jezus Chrystus, Najwyższy Kapłan postawił Ciebie na naszej drodze, abyś przykładem swojego życia prowadził do Niego WSZYSTKICH tych, których spotykasz w codziennym życiu, będących blisko Boga, ale też tych, którzy wątpią w Boże Miłosierdzie i tych, którzy odeszli od Boga. Dla Ciebie każdy człowiek jest DZIECKIEM BOŻYM, radosny i zadowolony z życia, smutny i pogubiony, szukający i wątpiący.

Ty ogarniasz nas, parafian nieustanną modlitwą, za co z całego serca Ci dziękujemy.

Wyrazem wdzięczności Bogu Miłosiernemu niech będą nasze życzenia imieninowe:

Panie, daj prosimy Naszemu księdzu Andrzejowi zdrowie, siłę i wytrwałość w służbie Tobie i ludziom. Spraw, aby dobro, którym nas otacza powracało do Niego w chwilach trudnych i niepewnych. Błogosław Mu w pracy duszpasterskiej, aby każdy dzień był przepełniony radością dostrzegania Ciebie Panie w drugim człowieku.

Matko Najświętsza, która wszystko rozumiesz, wstawiaj się za Księdzem Andrzejem u swego Syna, strzeż Go, idącego niestrudzenie ufnym krokiem do Twego jasnogórskiego tronu.

Święty Michale Archaniele, wspomożycielu we wszelkich przeciwnościach opiekuj się Księdzem Proboszczem Andrzejem!

W poniedziałek, 30 listopada o godz. 18.00 w naszej świątyni odprawiona zostanie Msza św. w intencji Drogiego Solenizanta. Czas jest trudny i kto nie może przybyć osobiście zachęcamy by połączył się za pośrednictwem transmisji online .

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

|
Krzysztof

Drogi Księże Marcinie!

Z okazji Imienin pragniemy złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia. Niech Chrystus, Najwyższy Kapłan będzie dla Ciebie drogowskazem, abyś w tych trudnych czasach zawsze czuł Jego wsparcie, a Matka Najświętsza, Wychowawczyni powołań kapłańskich ma Cię w swej opiece.

Życzymy zdrowia i wszelkiego dobra, niech Pan Bóg błogosławi!

W intencji ks. Marcina zostanie odprawiona Msza św. w niedzielę, 15 listopada o godz.11.30.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

|
Krzysztof
Drodzy Parafianie!
 
Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego w dniach 31.10 - 02.11 cmentarze będą zamknięte!
 
Zachęcamy wszystkich do odwiedzin grobów bliskich po tym terminie, zachowując zasady sanitarne - bezpieczny dystans oraz maseczkę ochronną.
 
Warto zaznaczyć, że uroczystości pogrzebowe mogą się odbywać zgodnie z planem.
 
Bardzo prosimy o bezwzględne stosowanie się do tych zaleceń!
 
|
Proboszcz

Aktualizacja z dnia 16.10.2020

W związku z nowymi obostrzeniami sanitarnymi podczas zgromadzeń religijnych
(1 osoba na 4mkw w strefie żółtej i 1 osoba na 7mkw w strefie czerwonej), udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane wszystkim wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej do czasu zniesienia ograniczeń.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej we wskazanym czasie nie jest grzechem.

Zachęcam także, aby korzystający z dyspensy byli wierni osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w miarę możliwości łączyli się duchowo z liturgiczną wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 

DEKRET

dotyczący zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronawirusa

Doświadczenie trwającej epidemii jest dla nas wszystkich niełatwe. Chcemy przeżywać je w duchu solidarności i braterstwa, na miarę możliwości wspierając tych, którym jest teraz szczególnie trudno.

Wyrazem naszej miłości i wzajemnej odpowiedzialności są także przyjęte w Archidiecezji Poznańskiej reguły bezpieczeństwa i higieny. W związku z tym przypominam o dotychczas obowiązujących zasadach oraz przekazuję dodatkowe postanowienia, które należy wdrożyć podczas liturgii i innych działań duszpasterskich.

Proszę o przyjęcie ze zrozumieniem poniższych wytycznych i ścisłe ich przestrzeganie, nawet jeśli wierni wprost nie zgłaszają takich oczekiwań lub wydaje się, że w danej parafii nie ma takich potrzeb. Proszę również o jasne ich komunikowanie wiernym, co zwiększa komfort uczestnictwa w życiu Kościoła.

 

 1. Dyspensa

Przypominam, że zgodnie z dekretem z 28 maja br. w Archidiecezji Poznańskiej obowiązuje dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy św. dla:

 1. osób w podeszłym wieku i kobiet w stanie błogosławionym,
 2. osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
 3. osób, które czują wielką obawę przed zarażeniem.

W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. „strefie czerwonej” udzielam ponadto ogólnej dyspensy od wspomnianego obowiązku osobom przebywającym
w takiej strefie w okresie jej obowiązywania.

 

 1. Środki ochrony osobistej:

     Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta winni używać:

 1. wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają zwolnienie wynikające z przeciwskazań medycznych,
 2. pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania składki czy w czasie przygotowania paramentów w świątyni, w której przebywają inne osoby),
 3. służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu,
 4. koncelebransi – przynajmniej podczas rozdawania Komunii św. i procesji przez świątynię.

Parafia powinna zaopatrzyć się w dozowniki płynu dezynfekującego, które należy ustawić przy wejściach (lecz nie w kropielnicach). Należy ponadto przy drzwiach wejściowych umieścić przypomnienie o obowiązku stosowania maseczek przypominać o tym w ogłoszeniach.

 1. Udzielanie Komunii Świętej
  1. Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak również nie wolno pozbawiać wiernych możliwości przyjęcia Komunii Świętej na rękę, nawet jeśli wierni wprost nie domagają się tego.
  2. Za każdym razem należy wyraźnie ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej. Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę. Jeśli obecny jest jeden szafarz, komunikuje on najpierw rząd przyjmujących na rękę, a następnie rząd przyjmujących do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie.
  3. Kapłan lub inny szafarz rozdający Komunię Świętą winien bezpośrednio przed tą czynnością zdezynfekować ręce, podczas niej mieć nałożoną maseczkę, a po zakończeniu obmyć palce w vasculum i powtórnie zdezynfekować ręce.

 

 1. Sakrament pokuty i pojednania:

Należy zadbać o należyte zabezpieczenie konfesjonałów:

 1. Nie wolno używać tzw. konfesjonałów zamkniętych (szafowych).
 2. W konfesjonałach na kratkach od strony penitenta należy umieścić folie ochronne i wymieniać je przynajmniej raz w tygodniu.
 3. W konfesjonałach należy umieścić środek do dezynfekcji z dozownikiem rozpylającym, prosząc penitentów, aby każdy po sobie zdezynfekował folię.

 

 1. Uroczystość Wszystkich Świętych i modlitwa na cmentarzach
  1. W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym należy zachęcać wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „oktawę” Uroczystości.
  2. Duszpasterzy proszę, by rozważyli możliwość zrezygnowania z gromadzącej tłumy Mszy św. na cmentarzu w dniu 1 listopada, a zamiast tego zaprosili wiernych do udziału w liturgiach sprawowanych w ciągu dnia w świątyniach. Zamiast jednej tradycyjnej procesji można zaproponować nabożeństwa za zmarłych w kolejnych dniach listopada.

 

 1. Wizyta duszpasterska (tzw. kolęda):
  1. W najbliższym roku w Archidiecezji Poznańskiej nie będzie wizyty kolędowej w tradycyjnej formie.
  2. Zamiast odwiedzin przez duszpasterzy w domach należy zaprosić mieszkańców do kościoła w mniejszych grupach na wieczorną Mszę św. Szczególną intencją tej Mszy św. winna być modlitwa za zaproszonych danego dnia parafian.
  3. Podczas Mszy św. należy wygłosić okolicznościową homilię oraz odmówić modlitwę błogosławieństwa nad zebranymi i pozostałymi w domach mieszkańcami, zwłaszcza chorymi, jak również poświęcić wodę, którą wierni zabiorą do domów.
  4. Po liturgii należy poprowadzić kolędowanie oraz pogadankę, poruszającą także bieżące kwestie parafialne. Wskazane jest też rozdanie modlitwy do odmówienia w domach oraz książeczki kolędowej.
  5. Warto zachęcić wiernych, by po powrocie do domów odprawili celebrację „liturgii rodzinnej”, odmawiając modlitwę, której tekst otrzymali w świątyni, oraz kropiąc mieszkanie wodą święconą.

 

Dziękując Duszpasterzom, Osobom Konsekrowanym i Wiernym Świeckim za codzienny wysiłek budowania wspólnoty Kościoła w trudnych czasach epidemii, życzę wszystkim obfitości Bożego błogosławieństwa oraz zdrowia duszy i ciała na każdy dzień.

Zachęcam ponadto, aby na zakończenie Mszy Świętych powrócić do praktyki śpiewu Suplikacji
w instancji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych.

 

     Ogarniam wszystkich moją modlitwą i z serca błogosławię.

 

                                                                                            † Stanisław Gądecki

                                                                                 Arcybiskup Metropolita Poznański

 

 prałat Ireneusz Dosz

 Kanclerz Kurii

|
Krzysztof

Drodzy Parafianie!

W nawiązaniu do poprzedniego komunikatu w związku z zaostrzeniem obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa informujemy, że od dnia jutrzejszego obowiązuje limit osób, jakie mogą przebywać jednocześnie w kościele. Wszystkie miejsca siedzące są stosownie oznaczone, prosimy siadać tak, by informacje mieć przed sobą. Ilość miejsc w kościele spełniająca najwyższe rygory bezpieczeństwa z zachowaniem co najmniej 1.5m od każdej osoby to 130 miejsc siedzących.

Stosowne informacje co do zasad będą się również pojawiać w widocznych punktach kościoła w najbliższym czasie.

Przypominamy, że obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa maseczką, o czym też informują naklejki na ławkach!

Dbajmy o siebie nawzajem!

Prosimy o przekazanie informacji do jak najszerszego grona odbiorców!

|
Krzysztof
Drodzy Parafianie!
 
Z uwagi na kwarantannę do dnia 14.10 serdecznie zachęcamy do udziału w Mszach Świętych w Starym Gołębinie czy Starych Oborzyskach, natomiast osoby, które zechcą zapraszamy do duchowego udziału we Mszy Świętej jutro, w niedzielę 11.10 o godzinie 10:00, która zostanie odprawiona przez wszystkich Naszych księży z probostwa.
 
Transmisja będzie możliwa do obejrzenia za pośrednictwem Facebooka oraz na głównej stronie internetowej naszej parafii.
 
 
 
|
Krzysztof

UWAGA!!!


Osoby, które w niedzielę 04.10.2020 na Mszy św. o godzinie 8:00 były u Komunii Św. (tylko te osoby) proszone są o kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kościanie!

Telefony kontaktowe do PSSE:

48 222 500 115

65 512 22 33

UWAGA!!!


Do dnia 14.10.2020 włącznie nie będzie Mszy św w kościele parafialnym w Czempiniu. Nie będzie również czynne biuro parafialne.

 

Informacja.
Aby trochę uspokoić Parafian informujemy, że Księża podjęli decyzję o poddaniu się dobrowolnemu badaniu na obecność wirusa COVID-19. Wszyscy Księża mają wynik negatywny.
Mimo negatywnego wyniku zgodnie z przepisami nadal pozostają na kwarantannie.
Informujemy również o dezynfekcji kościoła, która będzie miała miejsce w piątek tj. 09.10.2020

 

|
Krzysztof

W najbliższą niedzielę 04.10.2020  po Mszach św. o godz. 8.00, 10.00, i 11.30. przeprowadzimy kiermasz ciast, zebrane ofiary zostaną przekazane na pomoc przewlekle choremu Jakubowi Białobłockiemu z Gorzyc.
Zachęcamy do włączenia się w kiermasz.