ul. Kościelna 1,
64-020 Czempiń

+48 (61) 28 26 573

|
Malgorzata Heigelmann

Dzieło Biblijne im. Jan Pawła II, którego  celem jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych zaprasza osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy i duchowości biblijnej do udziału w Kursach Formacji Biblijnej.

 Celem każdego kursu jest:
 
• nabycie umiejętności interpretowania tekstu biblijnego i jego aktualizacji,
• kształtowanie duchowości biblijnej,
• pomoc w nabywaniu podstawowych umiejętności wykorzystania Pisma Świętego w duszpasterstwie i w życiu duchowym chrześcijanina.


https://www.youtube.com/channel/UCyVfvatRDT0HWw6IbmpWPpA
zapraszamy także na FB : https://www.facebook.com/DBArchidiecezjiPoznanskiej/

https://www.facebook.com/DBArchidiecezjiPoznanskiej/videos/151573766491649
http://www.biblista.pl/diecezja-poznanska.html