ul. Kościelna 1,
64-020 Czempiń

+48 (61) 28 26 573

Organizujemy wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Poznania na Cytadelę w dniu 13 IV br. koszt 15 zł, przy zapisie prosimy podać nr PESEL.